Коваль Людмила Михайлівна

Коваль Людмила Михайлівна

В. о. завідувача кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса; доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури

Email: [email protected]

Освіта: 2001 р. – закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти (диплом ВН №17156942 від 30 червня 2001 р.).

2001–2004 рр. – аспірант кафедри української мови Вінницького педагогічного університету (денна форма навчання). У 2005 р. захистила дисертацію «Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова» (диплом ДК №029456 від 8 червня 2005 р.).

У 2011 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови й загального мовознавства (атестат 12ДЦ № 024302).

2011–2015 рр. – докторант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 15 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України захистила докторську дисертацію «Головний компонент односкладного речення в між’ярусних співвідношеннях» (диплом № ДД №005342 від 25 лютого 2016 р.).

Протягом 2011–2012 р.р. була стипендіатом іменної стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Сфера наукових інтересів: проблеми категорійного, функційного, семантичного синтаксису сучасної української літературної мови; психолінгвістика, енерголінгвістика.
Керує виконанням дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Член спеціалізованої вченої ради К 11.051.14 для захисту ступеня кандидата наук зі спеціальностей 10.02.01 – українська мова, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

Навчальна діяльність
У 2018–2019 н.р. викладає навчальні дисципліни «Стилістика і культура мовлення», «Соціолінгвістика», Спецкурс «Міжрівневий аспект вивчення синитаксичних одиниць», «Українська мова професійного спрямування (перекладацький аспект)», «Теорія і практика перекладу».

Персональний ідентифікатор:
https://orcid.org/0000-0002-4014-1858

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OwZAU6QAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Koval_Ludmyla

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=85#search

 

РЕЗЮМЕ

Коваль Людмила Михайлівна, в. о. завідувача кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса; доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса.

КВАЛІФІКАЦІЯ
Листопад 2018 р. Склала іспит з англійської мови APTIS TEST, що засвідчив володіння англійською мовою на рівні B2, засвідчений організацією British Council.
Жовтень 2015 р. Захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова» «Головний компонент односкладного речення в між’ярусних співвідношеннях» та рішенням Атестаційної колегії МОН України присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності «Українська мова» (лютий 2016 р.).
Квітень 2011 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови й загального мовознавства Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Січень 2004 р. Захистила кандидатську дисертацію «Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції» та рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту української мови НАН України присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01. «Українська мова».
Червень 2001 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», кваліфікація магістра педагогічної освіти.
Червень 2000 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З 2004 р. працювала на посаді асистента кафедри української мови й загального мовознавства інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. З 2005 р. – старший викладач, а з 2009 р. – доцент цієї кафедри.
2016–2017 рр. – завідувач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
З 1 вересня 2017 р. – професор кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса. З лютого 2018 р. виконує обов’язки завідувача цієї кафедри.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
22 березня 2019 року – участь у тренінгу з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, проведеному на базі освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса.
22 лютого 2019 р. – участь у науково-методичному семінарі «Робота з платформою Web of Science» від компанії Clarivate Analytics у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.
14 листопада 2018 р. – участь у розширеному засіданні кафедри української філології Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
25 вересня – 25 листопада 2018 р. – курси «Підготовка до іспиту з англійської мови APTIS TEST» на базі освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса в обсязі 4 кредитів (120 годин).
22–24 березня 2017 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка – науково-педагогічне стажування на тему: «Педагогічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок» в обсязі 2 кредитів (60 годин) (досвід університету Данубіус).

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Проблеми категорійного, функційного, семантичного синтаксису сучасної української літературної мови; психолінгвістика, енерголінгвістика.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ
2019 р. – почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
2019 р. – грамота за сумлінну викладацьку роботу та особистий вагомий внесок у розвиток філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.
2018 р. – подяка в. о. директора Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва за участь у заході «Як дар найсвятіший від вічного Слова» з нагоди Дня української писемності та мови.
2018 р. – диплом Книги рекордів України за встановлення колективного рекорду України і світу в категорії «Вперше, видавництво, мистецтво, наука». Опис досягнення ««Хата під стріхою: останній штрих минулого тисячоліття» – унікальне наукове видання в Україні та у світі, що репрезентує хату під стріхою як прецедентний феномен України, аналіз якого базований на рекордному обсязі фактичного матеріалу, представленого фотографічно».
2018 р. – почесна грамота Вінницької обласної адміністрації та обласної ради за вагомий внесок у видання та презентацію книги «Хата під стріхою: останній штрих минулого тисячоліття» (редактор видання).
2018 р. – подяка за сумлінну, творчу науково-педагогічну роботу, збереження та примноження славних традицій філологічного факультету, Донецький національний університет імені Василя Стуса.
16 – 17 березня 2017 р. – подяка за належне виконання обов’язків члена журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова», об’єктивність та виваженість рішень, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
2011 − 2012 рр. − стипендіат іменної стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
2011 р. – Почесна грамота Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського за високий професіоналізм, сприяння зростанню творчого потенціалу молодих науковців, значний внесок у формування свідомої національно мовної особистості.
2009 р. – грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за сумлінне виконання посадових обов’язків, високий рівень трудової дисципліни та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня.