Обрати сторінку

Історія кафедри теорії і практики перекладу

Історія кафедри

Кафедру теорії і практики перекладу було засновано в 1996 році як структурну одиницю факультету романо-германської філології (зараз факультет іноземних мов), яка відповідає за підготовку фахівців зі спеціальності «Переклад». Нещодавно спеціальність отримала назву «Англійська мова і переклад». Навчання за цією спеціальністю дає змогу студентам отримати кваліфікацію бакалавра-перекладача з англійської мови та магістра-перекладача з двох іноземних мов (англійської та німецької), викладача перекладу у вищій школі.

Кафедра теорії і практики перекладу є відносно молодою, тому питання постійного вдосконалення професійних навичок і підвищення кваліфікації є одним із найбільш пріоритетних для викладацького складу кафедри. Ця робота здійснюється у таких напрямках, як навчання в аспірантурі, використання творчих відпусток, стажування в вищих навчальних закладах України і за кордоном, участь у різноманітних семінарах та курсах, практична перекладацька діяльність. Особливого значення набули наукові та науково-методичні стажування викладачів в Інституті мов і перекладу (Німеччина, м. Мюнхен), у літній школі “Усний переклад” Університету Майнез (Німеччина, м. Гермерсхайм), в центрі Teacher Training IH Wroclaw (Польща, м. Вроцлав).

Підвищенню професійного рівня викладачів також сприяє їхня практична перекладацька діяльність. У рамках цієї діяльності з 1997 р. до 2014 р. була надана допомога підприємствам м. Донецька, Донецькій обласній державній адміністрації та засобам масової інформації у перекладацькій діяльності. Викладачі та аспіранти кафедри здійснювали послідовний та синхронний переклад на таких конференціях і зустрічах різних рівнів, як засідання колегії Наглядової Ради Великої Хартії університетів Європи (18-19 червня 2005 р.); VI Міжнародної конференції україністів (27 червня – 02 липня 2005 р.); Міжнародна конференція „Пріоритетні напрями співробітництва між університетами і підприємствами” (13-14 вересня 2006 р.); семінар з питань постачання української глини на ринок Західної Європи (18-20 вересня 2006 р.); робоче засідання ЄЕК ООН з моніторингу та оцінювання навколишнього середовища (31 жовтня – 02 листопада 2006 р.); конференція Укрсиббанку „Слияние «Укрсиббанка» Украина и «БНП Париба» Франция” (14 грудня 2006 р.), презентація нової технології багатовузлових бездротових мереж передачі даних, компанія «Моторола» (21 лютого 2007 р.), зустріч президента Варшавської фондової біржі з діловими колами м. Донецька у межах конференції з IPO (18 квітня 2007 р.), зустріч Президента України з діловим осередком України, присвячена Євро-2012 (2008 р.) тощо.

Кафедра теорії і практики перекладу має сучасну оргтехніку. Велику роль у поліпшенні навчального процесу відіграло створення комп’ютерної лабораторії  для студентів-перекладачів, де ноутбуки з’єднані між собою в єдину мережу. Кафедра дбає про придбання комп’ютерних програм з вивчення різних аспектів іноземних мов та перекладу, які втілюються в навчальний процес викладачами, що пройшли спеціальну підготовку. У 2004 р. кафедрою була відкрита лабораторія усного перекладу для оволодіння навичками синхронного перекладу. У 2016 р. викладачі кафедри та 15 студентів-перекладачів пройшли навчання і склали іспит щодо використання програми «СAT for GRADES».

Викладачі кафедри активно працюють над удосконаленням інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу: всі викладачі мають можливість працювати з ноутбуками, активно використовують аудіо- і відеоматеріали, матеріали Інтернет і телекомунікаційних систем, мультимедійний проектор.

Мультимедійні технології впроваджуються в методику викладання не лише практичних, але й теоретичних дисциплін кафедри, що сприяє зростанню якості освітньої діяльності. Мультимедійне забезпечення використовується в таких лекційних курсах як „Вступ до германської філології”, „Порівняльна граматика англійської та української мов”, „Теорія і практика перекладу”, „Лексичні і граматичні проблеми перекладу”, „Лінгвокраїнознавство країн, де вивчається перша іноземна мова”, „Лінгвокраїнознавство країн, де вивчається друга іноземна мова”.

Довгий час кафедрою завідувала к. філ. н., доцент Підгайська Ірина Михайлівна. Після переміщення університету у 2014 р. в. о. завідувачами кафедри були кандидати філологічних наук М.Я. Оленяк, М.В. Кондратюк, Я.В. Григошкіна, С.М. Кришталь, А.А. Воловик. На данний час в. о. завідувача кафедри є Запухляк Ірина Михайлівна, кандидат філолологічних наук, старший викладач кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса.