Обрати сторінку

Історія кафедри англійської філології

Історія кафедри

Підготовку за спеціальністю «Англійська мова» було розпочато у нашому університеті у вересні 1965 року, з моменту заснування Донецького державного університету на базі Донецького філіалу Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна. Підставою для відокремлення університету були наступні документи: постанова Ради Міністрів СРСР № 421 від 28 травня 1965 р., постанова Ради Міністрів УРСР № 572 від 11 липня 1965 року і Наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 410 від 7 липня 1965 р.

Першим завідувачем кафедри була Надія Михайлівна Писаревська. Її наступницями на цій посаді стали Єжкова Р.В., Бунтіна Т.А., Богатирьова С.Т., Бессонова О.Л. Зараз завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент кафедри Ольга Олексіївна Залужна. Кафедра готує студентів за спеціальністю «Англійська мова і переклад» на денній формі навчання.

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях, які мають поєднувати високу професійну компетентність у галузі англійської філології з загальною культурою і здатністю до впровадження і використання сучасних лінгвістичних досліджень та нових методик викладання іноземних мов у навчальних закладах різних рівнів: у загальноосвітніх школах, школах з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та у вищих навчальних закладах. Виконання цього завдання покладено на  висококваліфікованих (штатних і позаштатних) викладачів, серед яких 1 професор, 3 доцентів, кандидатів філологічних наук, 1 старший викладач та 2 асистенти. Кафедра англійської філології постійно дбає про формування стабільного резерву викладацьких кадрів. Щорічно після закінчення державних іспитів кращі випускники отримують рекомендації в аспірантуру і призначення на посаду викладача кафедри.

Випускники кафедри працюють у багатьох містах України та інших країн. Вони завдячують колективу кафедри своїми знаннями і відмінними професійними уміннями.