Обрати сторінку

Історія кафедри української мови

Кафедра української мови (до 01.02.2016 – української мови та прикладної лінгвістики) своїми витоками та своєю історією повністю пов’язана з постанням і розвитком Донецького (Сталінського) педагогічного інституту, згодом Донецького державного університету, з 2001 року – Донецького національного університету, а з жовтня 2016 року – Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Вона була започаткована зовсім нечисленним складом і тільки з роками набула власного виміру — зосередила свою діяльність на підготовці фахівців української мови і літератури, прикладної лінгвістики за усіма рівнями акредитації – бакалавріат, спеціалітет (до 2017 року), магістратура, плеканні рідного слова на Донеччині, а з листопада 2014 року й на Вінниччині, теоретичних пошуках у лінгвістиці (тут і опрацювання проблем морфології та синтаксису, словотвору та лексикології, фонетики та фонології; і регулярні експедиції для збирання діалектологійного матеріалу, його упорядкування; та опрацюванням нових і новітніх технологій викладання української мови у вищій та середній школі та ін.). Все це уможливило збереження постійної активності кафедри, вирізнення її на загальнодержавному тлі своїм неповторним почерком, власними науковими концепціями.

Упродовж свого існування кафедра кілька разів змінювала свою назву відповідно до потреб навчального процесу. До 2007 року вона називалася кафедрою українською мови, з відкриттям спеціальності «Прикладна лінгвістика» кафедру перейменовано (15 січня 2008 року) на кафедру української мови та прикладної лінгвістики. З 01 лютого 2016 року внаслідок реорганізації лінгвістичних кафедр філологічного факультету створено кафедру української мови в нинішньому її складі.

Кафедру очолювали Горчевич Ф.С. (1938 – 1950), Кононенко А.Д., Лимаренко В.С., Шевчук О.С. (1962 – 1973; 1975 – 1984; 1985 – 1987), Познанська В.Д. (1987 – 1993), Загнітко А.П. (1993 – 2014), Вінтонів М.О. (2014 – 2016). Нині очолює кафедру Коваль Л.М.

У різні часи на кафедрі працювали Баймут Т.В., Безпалова Є.П., Біляєв О.М., Бондаренко С.Ф., Важеніна О.Г., Вахніна Т.А., Виноградова О.В., Вишня Л.І., Вінтонів М.О., Волянська Ю.Ю., Ємельяненко Г.В., Єрмакова Л.І., Ілик Т.І., Клименко Н.Б., Кравченко Є.Г., Крейтор А.М., Леонова М.В., Лук’янова Л.П., Лук’янчук Т.О., Малявін А.О., Могила Н.М., Мозгунов В.В., Омельченко З.Л., Познанська В.Д., Померанська Л.С., Попова І.С., Принцевський І.Т., Путіліна О.Л., Родіонова І.С., Розгон Л.А., Сушинська І.М., Фроляк Л.Д., Шевчук О.С., Ягодкіна Т.М.

Кафедра української мови дала життя кафедрі української філології і культури, яку створено у травні 1995 року для викладання української мови на непрофільних факультетах. На молоду кафедру перейшли працювати Лукаш Г.П., Глушкова Г.М., Дроботенко В.Ю., Краснікова В.В., Антонюк О.В., Шаповалова Н.П., Гаркуша І.М., Піддубська І.В.

Надзвичайно вагомий внесок у розбудову та створення іміджу кафедри в науковому та освітньому просторі України та за її межами здійснив доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Загнітко А.П., з іменем якого завжди асоціювалася кафедра української мови. З 2015 року Загнітко А.П. очолює кафедру загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, підтримуючи тісний зв’язок із кафедрою української мови. Разом із ним працюють його талановиті учні й колишні викладачі кафедри української мови Ситар Г.В., Краснобаєва-Чорна Ж.В., Данилюк І.Г.
У вересні 2014 року унаслідок воєнних подій на нашій малій батьківщині кафедра майже у повному складі перемістилася разом з Університетом до м. Вінниці, цьому сприяло щире бажання її колективу залишатися у складі українського Університету. Сьогодні кафедра української мови відновила свою повноцінну діяльність і набуває ознак упізнаваності вже в новому для неї освітньому просторі.