Данилюк Ілля Григорович

Данилюк Ілля Григорович

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=87#search

Основні наукові роботи:

1. Danyliuk I. Хронологічні рами становлення лінгвоперсонології: від витоків до виділення в окрему науку // Лінгвістичні студії. 2018. № 36. С. 141–148.
2. Данилюк І. Моделювання формально-змістового рівня діяльності мовної особистості // Лінгвокомп’ютерні дослідження зб. наук. праць / Донецький національний університет ім. Василя Стуса / Укл. А. Загнітко (наук. і відп. ред.). 2018. № 11. С. 109–121.
3. Данилюк І. Актуальні проблеми методу глибинного навчання в лінгвоперсонології // Лінгвістичні студії. 2018. № 35. С. 155–158.
4. Данилюк І. Моделювання формально-звукового рівня діяльності мовної особистості // Лінгвокомп’ютерні дослідження зб. наук. праць / Донецький національний університет ім. Василя Стуса / Укл. А. Загнітко (наук. і відп. ред.). 2017. № 10. С. 71–81.
5. Данилюк І. Перспективи застосування методу машинного навчання для моделювання мовної особистості // Лінгвістичні студії. 2017. № 33. С. 159–164.
6. Данилюк І. Теоретичні засади і методи лінгвоперсонології // Лінгвістичні студії. 2016. № 31. С. 63–66.
7. Данилюк І. Кольорова мапа роману «Криничар» Мирослава Дочинця у Mathematica // Граматичні студії / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. 2016. Т. 2. С. 84–88.
8. Данилюк І. Кольорова мапа трилогії «Волинь» Уласа Самчука у Mathematica // Лінгвокомп’ютерні дослідження. 2016. № 9. С. 111–121.
9. Данилюк І. Автоматизовані методи опису та розпізнавання мовної особистості // Лінгвістичні студії. 2016. № 32. С. 93–99.
10. Данилюк І.Г. Корпус мікротекстів розмовного стилю на прикладі записів авторської радіопрограми А.П. Загнітка «Мово рідна, слово рідне…» // Мовний простір граматики актуальні студії зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. М. О. Вінтонів. 2014. С. 359–365.
11. Danyliuk I. Color Map of Taras Shevchenko’s «Kobzar» with MATHEMATICA // Linguist. Stud. 2014. Т. 29. С. 218–223.
12. Данилюк І.Г. Кольорова мапа поетичного спадку Василя Стуса у Mathematica // Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки. 2014. Т. 1–2. С. 78–84.
13. Данилюк І. Корпус текстів для вивчення граматичної службовості // Лінгвістичні студії. 2013. № 26. С. 224–229.
14. Данилюк І. Корпус текстів для вивчення граматичної службовості: класифікація граматичних класів і підкласів // Лінгвістичні студії. 2013. № 27. С. 221–228.
15. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Корпус текстів граматичної службовості // Прикладна лінгвістка та лінгвістичні технології: MegaLing-2012: Зб. наук. пр. Київ: УМІФ, 2013. С. 102–112.
16. Загнітко А., Данилюк І., Ситар Г. Структура і модель бази даних «Українські частки та їхні еквіваленти» // Компʼютерна лінгвістика: сучасне та майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: КНЛУ, 2012. С. 21–22.
17. Данилюк І. Використання буквеної маски для частиномовної ідентифікації словоформ // Лінгвістичні студії. 2012. № 25. С. 205–210.