Чуйко Вікторія Вікторівна

Чуйко Вікторія Вікторівна

Асистент кафедри теорії та історії української і світової літератури

 

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ:

Статті у наукових фахових виданнях:
1. Тарасенко В. Кінематографічна інтерпретація повісті М. Хвильового «Сентиментальна історія». Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки: наук. журнал. Вінниця: ДонНУ, 2015.
2. Тарасенко В. Символіка роману Миколи Хвильового «Вальдшнепи». Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб. Випуск 23. Вінниця: ДонНУ, 2015.
3. Тарасенко В.В. Микола Хвильовий та Артем Сокіл: діалог авторів і творів. Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб. Випуск 21-22. Вінниця: ДонНУ, 2014.

4. Тарасенко В. Кіноверсія як наслідок «прочитання» літературного твору. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Випуск 11. Одеса, 2014.
5. Тарасенко В. Особливості інтерпретації роману М. Хвильового «Вальдшнепи» засобами кіно. Studia methоdologiсa. Випуск 40. Тернопіль, 2015.
6. Тарасенко В. «Проблема адаптації «Повісті про санаторійну зону» М. Хвильового засобами кіно. Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб. Випуск 23. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016.
7. Чуйко В. Особливості часопросторової організації повісті М. Хвильового «Сентиментальна історія» та її кіноіерсії «Геть сором!». Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб. Випуск 26. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018.

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:
1. Chuiko V.V. Literary and cinematic versions of M. Khvylovy’s story “Sentimental History”: a common and excellent one. Science and Education a New Dimension. Budapest, 2018.
2. Тарасенко В. Кіноверсія «Повісті про санаторійну зону» – «Танго смерті»: особливості перекодування художнього твору. Актуальные вопросы современной науки. Выпуск 47. Новосибирск, 2016.