Обрати сторінку

Боженко Владислава Григорівна

Боженко Владислава Григорівна

Завідувач навчальної лабораторії кафедри психології

 

ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ
1. Боженко В.Г. Гендерные различия ценностных ориентаций в юношеском возрасте / Актуальні проблеми психологічної теорії і практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 3 квітня 2015 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. О.В. Бацилєвої. – Вінниця : Scientific Publisher – ПП «ТД Едельвейс і К», 2015. – С. 23–25.
2. Боженко В.Г., Барбашева Ю. О. Гендерні особливості системи ціннісних орієнтацій студентської молоді / Актуальні проблеми психологічної теорії і практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 8 квітня 2016 р.): тези доповідей / за заг. ред. проф. О.В. Бацилєвої. – Вінниця : Scientific Publisher , 2016. – С. 22–25.
3. Боженко В.Г., Сапроненко С.В. Взаимосвязь самооценки с уровнем стрессоустойчивости личности / Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти: Матеріали Подільської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 25-26 лютого 2016 р.): тези доповідей / за наук. ред. проф. Томчука М.І. – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2016. – С. 123–125.

4. Боженко В.Г. Особливості детекції брехні у осіб з різним рівнем емоційного інтелекту / Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків 8-9 грудня 2017 р.): тези доповідей / – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017.
5. Васюк К.М., Боженко В. Г. Способи детекції брехні у студентів з різним рівнем емоційного інтелекту / Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. –№ 6 (10). – Вип. 10. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2017. – С. 9–24.
6. Боженко В.Г. Емоційний інтелект як чинник психологічного здоров’я особистості / Координати розвитку психології здоров’я: реалії та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Вінниця, 22-23 листопада 2018 р.) : матеріали і тези доповідей / за заг. ред. проф. О.В. Бацилєвої. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018 – С. 29-32.
7. Боженко В.Г. До проблеми вивчення брехні у психологічній науці / Досягнення сучасної психологічної науки та практики: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю (м. Вінниця, 28 березня 2019 р.): тези доповідей / за заг. ред. проф. О.В. Бацилєвої. – Вінниця : 2019. – С. 40–44.