Кушнір Юлія Володимирівна

Кушнір Юлія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології 

E-mail: ju. [email protected] donnu.edu.ua

Освіта: вища, Донецький інститут соціальної освіти, спеціальність «Психологія».
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Виховання у старшокласників культури міжетнічного спілкування», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.
В 2014 році рішенням Атестаційної колегії МОН України (протокол №6/02-Д від 23 вересня 2014 року) присвоєно вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: дитяча психологія, арт-терапія у роботі з дітьми та дорослими, психологічна діагностика дітей з вадами, психологічний супровід та допомога людям в кризових станах, проблеми інклюзивного навчання, гештальт-терапія.

Член об’єднання професійних психологів American Psychological Association та Всеукраїнської спілки психологів практикуючих гештальт-підхід.

Автор понад 70 науково-методичних праць, серед них 5 навчальних посібників, з них 1 з грифом МОН України.

Викладає дисципліни: вікова та педагогічна психологія, психологічна служба і соціальна робота, психологія творчості, історія психології

Персональний ідентифікатор: Google Scolar https://scholar.google.com.ua/citations?user=KCNzzhIAAAAJ&hl=ru
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2502-0257

 

РЕЗЮМЕ

Кушнір Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології

КВАЛІФІКАЦІЯ
• Вересень 2014 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології та політології Донецького національного технічного університету.
• Жовтень 2012 р. – захистила кандидатську дисертацію за рішенням спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.
• Червень 2002 р. – закінчила факультет післядипломної освіти Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, спеціальність «Менеджмент організацій».
• Червень 1998 р. – закінчила Донецький інститут соціальної освіти, спеціальність «Психологія», кваліфікація психолог.

ДОСВІД РОБОТИ
• Донецький національний університет імені Василя Стуса, доцент кафедри психології
• Донецькій національний технічний університет, доцент кафедри соціології та політології
• Донецький інститут ринку та соціальної політики, старший викладач кафедри психології
• Донецький міський центр соціальних служб для молоді, начальник консультативного відділу
• Середня школа №56 м. Донецьк, шкільний психолог

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
• ВОППГП «Український Гештальт Інститут» базова програма навчання у м. Вінниця за стандартами Европейської асоціації гештальт-терапії, 2019 р.
• Методичний семінар «Перша психологічна допомога» інформаційний партнер кризовий центр медико-психологічної допомоги Інституту психології Г.С. Костюка, 2018 р., м. Вінниця.
• Школа психології та іноземних мов «Contact», семінар «Психоаналітична діагностика і теорія розвитку. Юнгіанський підхід в роботі з пацієнтами з різними структурами особистості», 2017 р., м. Вінниця.
• Міжрегіональна громадська організація сприяння розвитку символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії, програма «Кататимно-імагінативна психотерапія», учбово-методичні семінари «Основи символдрами», 2017 р., м. Вінниця.
• БФ «Надія по всьому світові», програма «Діти і війна. Навчання технікам зцілення», 2016 р., м. Вінниця.
• Університет економіки та права «Крок», м. Київ, курс «Сертифікація викладачів дистанційного навчання е-Tutor», термін стажування 03.10.15 – 26.12.15.
• Донецький національний технічний університет, інститут післядипломної освіти, центр підвищення кваліфікації кадрів, напрям «Комп`ютерні науки», курс «Створення електронних засобів навчання», 120 год. Термін стажування 01.10.13 – 01.02.14. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (СПК № 2509).
• Донецький національний технічний університет, інститут післядипломної освіти, факультет підвищення кваліфікації кадрів, напрям «Управління персоналом», курс «Педагогічна майстерність», 72 год. Термін стажування 14.10.09 – 23.12.09. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (СПК № 1495).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ
• Почесна грамота ректора ДонНУ імені Василя Стуса за значний внесок у розвиток філологічного факультету (2017 р.)
• Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2016 р.)
• Почесна грамота за вагомий внесок у справу реалізації державної молодіжної політики (наказ Українського державного центру соціальних служб для молоді від 20.06.02 р.)
• Подяка міського голови Донецької міської ради за вагомий внесок у формуванні інтелектуального та творчого потенціалу молоді (наказ від 19.12.01 р.)