Обрати сторінку

Аспірантура і докторантура

Аспірантура і докторантура

На філологічному факультеті здійснюється підготовка докторів філософії (PhD) зі спеціальностей:
• 035 Філологія (охоплює дослідження з теорії літератури, української літератури, російської літератури, загального мовознавства, української мови, російської мови);
• 053 Психологія (загальна психологія, історія психології).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за ступенем освіти «Магістр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

Керівництво аспірантами здійснюють провідні фахівці в галузі філології:
доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Загнітко А.П.,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури Просалова В.А.,
доктор філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри української філології і культури Кравченко Е.О.,
доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Краснобаєва-Чорна Ж.В.,
доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Ситар Г.В.,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури Пуніна О.В. та ін.;

та провідні фахівці в галузі психології:
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Бацилєва О.В.,
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Васюк К.М.,
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Пузь І.В. та ін.

Підготовка докторів наук здійснюється зі спеціальності 035 Філологія (українська література, теорія літератури; українська мова; загальне мовознавство).

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Підготовка в аспірантурі та докторантурі університету здійснюється за рахунок:
• коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
• коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) — понад державне замовлення.

Докладну інформацію про правила та умови вступу до аспірантури та докторантури, необхідні документи та час їх подання можна дізнатись у відділі аспірантури і докторантури ДонНУ імені Василя Стуса за адресою:
Донецький національний університет імені Василя Стуса,
вулиця 600-річчя, 21, к.613
м. Вінниця, 21021
Телефон: (0432) 50-87-84
Е-mail: [email protected]
https://science.donnu.edu.ua/uk/osvita/aspirantura/
https://science.donnu.edu.ua/uk/osvita/doktorantura/