Афанасьєва Наталя Євгенівна

Афанасьєва Наталя Євгенівна

Доктор психологічних наук, професор 

E-mail:

Викладає дисципліни: «Тренінги розвитку стресостійкості та адаптивності», «Технології забезпечення психологічної реабілітації», «Прикладні аспекти психології: Психотерапія і психокорекція», «Психологічна реабілітація в ситуаціях життєвих криз».

Персональний ідентифікатор: https://scholar.google.com.ua

РЕЗЮМЕ

Афанасьєва Наталя Євгенівна, доктор психологічних наук, професор

КВАЛІФІКАЦІЯ

Харківський державний університет,  спеціальність психологія.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук у Харківському національному університеті внутрішніх справ («Установки статевої взаємодії у кримінальному та нормативному середовищі неповнолітніх»).

Отримання вченого звання доцента кафедри психології діяльності в особливих умовах.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка («Психологія консультування фахівців екстремального профілю діяльності»).
Отримання вченого звання професора  кафедри психології діяльності в особливих умовах.

 

ДОСВІД РОБОТИ

старший викладач сектору психології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
доцент кафедри психології та педагогіки Харківського національного університету внутрішніх справ
доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах
професор кафедри психології Донецького національного університету ім. Василя Стуса

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Психологічне консультування, психотерапія, групова та індивідуальна психокорекція
Член Української психологічної асоціації.

 

Основні наукові роботи: Автор та співавтор понад 120 публікацій, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також 4 публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection.

 

Підвищення кваліфікації

Національний університет цивільного захисту України, свідотство про підвищення кваліфікації, 12 СПВ 081390 АА 08571363\000190-16, 15.04. 2016
Стажування у Вищій технічній школі в Катовіце (Польща) з 22.02.2019 по 25.05.2019 Сертифікат №2/05/201