Кафедра української мови

Кафедра української мови

(до 01.02.2016 – української мови та прикладної лінгвістики) своїми витоками та своєю історією повністю пов’язана з постанням і розвитком Донецького (Сталінського) педагогічного інституту, згодом Донецького державного університету, з 2001 року – Донецького національного університету, а з жовтня 2016 року – Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Завідувач кафедри

Коваль Людмила Михайлівна

в. о. завідувача кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса; доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса.

 

Історія кафедри

Вона була започаткована зовсім нечисленним складом і тільки з роками набула власного виміру — зосередила свою діяльність на підготовці фахівців української мови і літератури, прикладної лінгвістики за усіма рівнями акредитації – бакалавріат, спеціалітет (до 2017 року), магістратура, плеканні рідного слова на Донеччині, а з листопада 2014 року й на Вінниччині, теоретичних пошуках у лінгвістиці (тут і опрацювання проблем морфології та синтаксису, словотвору та лексикології, фонетики та фонології; і регулярні експедиції для збирання діалектологійного матеріалу, його упорядкування; та опрацюванням нових і новітніх технологій викладання української мови у вищій та середній школі та ін.). Все це уможливило збереження постійної активності кафедри, вирізнення її на загальнодержавному тлі своїм неповторним почерком, власними науковими концепціями.

Освітні програми

Спеціальність “Філологія”

Освітня програма “Українська мова та література”

Метою програми є підготувати фахівця, компетентного в діяльності.

Спеціальність “Філологія”

Освітня програма “Українська мова та література”

Бажаєте бути успішними та гідно конкурувати на ринку праці – обирайте освітню програму “Українська мова та література”