Biletska Olena Vsevolodivna

Biletska Olena Vsevolodivna

Cand. Sc. (Philology), Associate Professor, Acting Head of the Department of German Philology, Deputy Dean for Educational and Methodical Work of the Faculty of Foreign Languages of Vasyl Stus Donetsk National University

Scientific publications:

  1. Партитивні іменникові трикомпозити у середньоверхньонімецькій та сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць, 2017.
  2. Dreigliedrige Substantivkomposita der räumlichen Einordnung in der deutschen Sprache // Німецька мова в Україні: традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28-29 вересня 2018 р.). Львів: ПАІС, 2018. – С. 23-24.
  3. Глибинно-семантичний зміст іменникових трикомпозитів у німецькій мові (порівняльний аналіз на матеріалі середньо-верхньонімецької та сучасної німецької мови) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. Вип. 1 (14). – С. 72-76.
  4. Лексико-семантичні особливості прикметників у складі іменникових трикомпозитів у сучасній німецькій мові // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. – С. 32-33.