Шаповалова Наталія Петрівна

Шаповалова Наталія Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і культури

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=202#search

ПЕРЕЛІК НАЙВАГОМІШИХ ПРАЦЬ

  1. Шаповалова Н.П. Поняття ідентичності: проблема визначення в сучасному науковому просторі // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції (Острог, 24–25 квітня 2015 року) / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 16. – С. 2-10.

2. Шаповалова Н.П. Поняття етнічної ідентичності: культурологічний вимір // Креативність як феномен людського буття в культурі : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (Вінниця, 15-16 квітня 2015 р.) / під ред. Г. П. Лукаш. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 204 с. – С. 189-192.

3. Шаповалова Н.П. Комунікативні аспекти фахової підготовки студентів спеціальності «Культурологія» в контексті музейної практики // Креативність як феномен людського буття в культурі : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (Вінниця, 19-20 травня 2017 р.). – Вінниця : ДонНУ, 2017. – С.104-106.

4. Шаповалова Н.П. Музейна екскурсія в контексті фахової підготовки майбутніх культурологів // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 р р. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. – С. 127-128.

5. Шаповалова Н.П. Концептуальні засади фахової підготовки студентів спеціальності «Культурологія» під час виробничої практики // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Креативність як феномен людського буття в культурі». – Вінниця, 2018. – С.69-72.

6. Шаповалова Н.П., Красникова В. В. Адаптация и переинтерпретация литературного произведения: текст → кинотекст // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Граматичні читання Х». – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. – С. 107-110