Обрати сторінку

Петрова Інна Володимирівна

Петрова Інна Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри  української мови і культури 

Email: [email protected]

Освіта: вища – Донецький державний університет, спец.: «Історія»,  кваліфікація за дипломом «Історик. Викладач історії» (1992-1997 рр.). Диплом з відзнакою КВ № 901348.
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Топографічні описи України кінця XVIII – початку ХІХ ст. (проблема атрибуції та інформативної репрезентативності джерел)» та рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06. – «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», диплом ДК № 021766. У 2016 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента (Атестат доцента 12-ДЦ №046162 від 25 лютого 2016 р.).

Сфера наукових інтересів: історія дизайну, історія монументального мистецтва України; джерелознавство історії України.

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Українознавчі студії»; «Мистецтвознавство»; «Теорія культури: вступ до спеціальності»; «Теорія культури: історія культурологічних вчень»; «Основи сучасного дизайну»; «Туризмологія».

Персональний ідентифікатор:
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_JSSa0AAAAAJ&hl=ru
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Petrova_Inna

 

РЕЗЮМЕ

Петрова Інна Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

КВАЛІФІКАЦІЯ
Червень 2003 р. – захистила кандидатську дисертацію та рішенням спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського національного університету присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06. – «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».
Червень 1997 р. – закінчила Донецький державний університет, спеціальність «Історія», ОКР спеціаліст

ДОСВІД РОБОТИ
Донецький національний університет імені Василя Стуса – доцент кафедри української філології і культури з вересня 2016 року і дотепер.
Донецький національний університет – докторантура за спеціальністю 07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»(2010 – 2013 рр.).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
2017 рік – кафедра культурології та медіа-комунікацій Харківська державна академія культури
2016 рік – ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»: «Створення та адміністрування дистанційного навчального комплексу на базі платформи МООDLЕ». Свідоцтво № ПК 02070826/000085-16

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
історія дизайну, історія монументального мистецтва України; джерелознавство історії України.