Обрати сторінку

Ними пишається факультет

Ними пишається факультет

Бондар Катерина Юріївна

Студентка 3-го курсу спеціальності «Культурологія», відмінниця навчання, активна організаторка й учасниця культурно-освітніх і творчих заходів факультетського й університетського рівнів; виграла грант Фонду молодіжних ініціатив «Кінодискусія “Одного разу у Квентіна Тарантіно…” (навчальний проєкт)».

Публікації:

 1. Бондар К. Портретна галерея родини Потоцьких у Вінницькому обласному художньому музеї: ресурсний потенціал для екскурсійної діяльності // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців “Креативність як феномен людського буття в культурі” (Вінниця, 2018 р.). – С. 37-40
 2. Бондар К. Фільм «У джазі тільки дівчата» у широкому кінематографічному просторі // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців “Креативність як феномен людського буття в культурі” (Вінниця, 2019 р.). – С. 57-59

Шах Катерина Михайлівна

Я Шах Катерина Михайлівна, студентка 4 курсу СО «Бакалавр» філологічного факультету ОП «Українська мова і література». Родом з Козятинщини, закінчила Миколаївський ЗНВК «Школа – дитячий садок» ім. В. Земляка з відзнакою. Після цього вступила до Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Під час навчання неодноразово брала участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, займала призові місця на університетському та обласному етапах.

Також публікувала наукові статті з літературознавства та педагогіки у Віснику студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса, брала участь у студентських наукових читаннях «Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції та новаторство», у конференції «Філософські рефлексії сучасних світоглядних дискурсів» та «Фестиваль наук – 2019».

Гамоліна Уляна Володимирівна

Студентка 1 курсу філологічного факультету СО « Магістр» спеціальності «035 Філологія» ОП «Українська мова і література».

Гамоліна Уляна Володимирівна – працездатна, чесна, відкрита, доброзичлива, сумлінна і відповідальна магістрантка, яка проявляє себе як лідер у навчанні, організації навчального процесу, виконувала обов’язки старости академічної групи.

Впродовж першого семестру навчання у магістратурі отримувала високі бали з усіх навчальних дисциплін, проявляючи себе креативно, зокрема в вимірі підсумкових творчих робіт. У.В. Гамоліна володіє навичками аналізу, синтезу, інтерпретації мовно-літературного матеріалу. Про себе заявляє як перспективна дослідниця в галузі літературознавства. Бере активну участь у науковій, соціально-виховній, популяризаторській діяльності факультету.

Досягнення в галузі науки:

Початок навчання у магістратурі ДонНУ імені Василя Стуса на освітній програмі «Українська мова та література» позначено активною роботою над дослідженням «Жанрово-стильова своєрідність романів Євгенії Кононенко «Імітація» і «Зрада»» під керівництвом доцента О.Є. Солов’я.

Гамоліна У.В. брала участь у нетрадиційному науковому заході з елементами туризму і літературними читаннями «V Сабарівські студентські наукові читання» (м. Вінниця, Шкуринці – Сабарів, 16 жовтня 2019 р.). Є авторкою наукової статті: Жанровий мікст і актуальність проблематики в романі Євгенії Кононенко «Імітація». Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 2.  Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. С. 91-94.

Надійним ґрунтом для такої наукової діяльності була підготовка Гамоліної У.В. на бакалавріаті освітньої програми «Українська мова і література», зокрема її участь упродовж 2016 – 2019 рр. у Мовно-літературному конкурсі імені Т.Г. Шевченка, імені П. Яцика, олімпіадах зі спеціальності «Українська мова і література».

Серед її здобутків – участь у наукових конференціях, міжкафедральних семінарах: XXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки» (21 січня 2019 р.); Міжкафедральний науковий студентський семінар філологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця, 2 квітня 2019 р.); IV Сабарівські студентські наукові читання (м. Вінниця, Сабарів, 17-18 травня 2019 р.).

Навчання на бакалавріаті позначене низкою наукових публікацій: Трансформація казкових елементів у романі «Песиголовець» Олександра Завари. Збірник наукових матеріалів XXVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки», 21 січня 2019 року. Частина 5. 2019. С. 20-25.; Емблематичні модифікації ритуально-магічного семіозису у романі «Песиголовець» Олександра Завари. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1.  Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. С. 59-62.   

Андрєєва Олександра Віталіївна

Студентка 1-го курсу СО «Бакалавр» ОП «Міжкультурна лінгвістика». Має найвищий рейтинг успішності серед студентів своєї групи. Активна учасниця культурно-освітніх і творчих заходів факультетського й університетського рівнів. Відзначилася у Дебюті першокурсників-2020.

Карабахцян Аїда Тигранівна

Мене звати Карабахцян  Аїда Тигранівна.
Я навчаюсь на першому курсі у магістратурі, за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» (ОП «Публічна лінгвістика»).
У 2019 році отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Російська мова та література» (філологічний факультет).
Беру активну участь у  житті філологічного факультету. Протягом 5 років виконую обов’язки старости групи. У жовтні 2019 року була нагороджена сертифікатом за активну участь у психологічному тренінгу  і семінарі «Старост філологічного факультету». У листопаді 2019 року брала участь у науково-практичній конференції «Пріоритети розвитку сучасної філології» з доповіддю на тему «Твори Ярослава-Богдана Рудницького як лінгвістичне джерело». У грудні 2019 брала участь у міжнародній науково-практичній конференції «Problems and prospects of implementation of innovative research results» з доповіддю на тему «Конотативи в медіа-дискурсі».

Пишаюся тим, що я лідер з успішності у навчанні. Моє гасло по життю – «Успіх приходить тільки з самовдосконаленням і рішучістю!»

Телецька Аліна Олександрівна

Студентка 4-го курсу, СО «Бакалавр», спеціальність «Прикладна лінгвістика».

 Публікації

 1. Teletska. Technologies of information processing in text corpora // Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences 3d International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers (21 November 2018) : [Book of Abstracts] / Ed. board/ V.I.Kalinichenko (Ed. in Chief) et al. – Vinnytsia: LLC «Nilan-L.td.». 2018. – P. 167-171
 2. Teletska. Types of language corpora and their use // Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. II All-Ukrainian Inter-University Scientific Conference for Bachelor, Master Graduate Student and Young Researches (16-17 November 2017) : [Book of Abstracts] / Ed. board/ V. I. Kalinichenko (Ed. in Chief) et al. – Vinnytsia: LLC «Nilan-L.td.». 2017. – P. 185-188
 3. Телецька А. О., Загнітко А. П., Надутенко М. В.. Класифікація інформаційно-пошукових мов // Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1 / Ред. кол. Хаджинов І. В. та ін. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 12. C. 120-123
 4. Телецька А. О. Лексичні трансформації в перекладі новели О. Генрі «Останній листок» // Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції та новаторство : зб. наук. праць / [відп. ред. Л. М. Коваль]. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. Вип. 2. С. 84-86

Участь у конференціях

 1. Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. Vinnytsia, November 16-17, 2017.
 2. Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. Vinnytsia, November 21, 2019.
 3. Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. Vinnytsia, November 21, 2018.
 4. «Фестиваль наук – 2019» (секція «Освітні, педагогічні науки»). Вінниця, 7 травня 2019 р.
 5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції, новаторство». Вінниця, 2019 р.

Тренінг

 1. Участь у психологічному тренінгу і семінарі старост філологічного факультету. 22-23 жовтня 2019 року. м. Вінниця

Рогова Марина Олександрівна

Студентка 1-го курсу, СО «Магістр», спеціальність «Прикладна лінгвістика».

Публікації

 1. Рогова М. О. Діагностика страхів у дітей молодшого шкільного віку // Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: зб. матер. міжвузівської наук.-практ. конф., м. Вінниця. 18 квітня 2018 р.: у 2-х т. – Т. 2, Ч. 2 / ред. кол.: ВІННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2018. – С. 176-178
 2. Рогова М. О. Лінгвістичний аналіз програми кандидата у Президенти України Ю. Л. Литвиненко: структурно-семантичний і комунікативний аспекти // Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції та новаторство : зб. наук. праць / [відп. ред. Л. М. Коваль]. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. Вип. 2. С. 80-82
 3. Рогова М. О. Лінгвістичний аналіз програми кандидата у Президенти України І. А. Шевченка: структурно-семантичний і комунікативний аспекти // Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина І. Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С. 318-319
 4. Рогова М. О. Лінгвістичні особливості програми кандидата у Президенти України Г. В. Балашова (на матеріалі виборів Президента України 2019 року)// Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. праць / Донецький національний університет ім. Василя Стуса / Укл.: А. Загнітко (наук. і відп. ред.). – Вінниця: ДонНУ, 2019. – Вип. 13.
 5. Рогова М. О. Мовні особливості програм кандидата у Президенти України О. В. Ляшка (на матеріалі виборів Президента України 2014 і 2019 років) // Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1 / Ред. кол. Хаджинов І. В. (голова) та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 11. Т. 1. C. 88-92
 6. Рогова М. О. Мовні особливості програм кандидата у Президенти України Ю. А. Бойка (на матеріалі виборів Президента України 2014 і 2019 років) // Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса / Ред. кол. Хаджинов І. В. (голова) та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 12. C. 141-145
 7. Рогова М. О. Структурно-семантичні особливості програм кандидата у Президенти України Ю. В. Тимошенко (на матеріалі виборів Президента України 2010 і 2019 років) // Мова й література у проекції різних наукових парадигм: матеріали Х Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (17 квітня 2019 р., м. Старобільськ) / ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. – С. 16-19
 8. Рогова М. О. Структурно-семантичні особливості програм кандидатів у Президенти України (на матеріалі виборів Президента України 2014 року) // Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. праць / Донецький національний університет ім. Василя Стуса / Укл.: А. Загнітко (наук. і відп. ред.). – Вінниця: ДонНУ, 2019. – Вип. 12. – С. 131-139
 9. Рогова М. О. Структурно-семантичні особливості програми кандидата у Президенти України А. С. Гриценка (на матеріалі виборів Президента України 2019 року) // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С. 354-355
 10. Рогова М. О. Типи лінгвістичних експертиз // Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1 / Ред. кол. Хаджинов І. В. (голова) та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Вип. 9. Т. 1. C. 66-72
 11. Рогова М. О. Умови формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх викладачів під час асистентської практики // XLI Міжнародна інтернет-конференція «Весняні наукові читання – 2020».
 12. Ситар Г. В., Рогова М. О. Контент-аналіз політичних програм кандидатів у Президенти України П. Порошенка, Ю. Тимошенко та В. Зеленського (на матеріалі виборів Президента України 2019 року) // Граматичні читання – Х: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції 16-17 травня 2019 року / Донецький нац. ун-т імені Василя Стуса; наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – С. 119-125
 13. Ситар Г. В., Рогова М. О. Мовні особливості програми кандидата у Президенти України С. Тігіпка (на матеріалі виборів Президента України 2010 року) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія / гол. ред. О.Г. Павленко. – Маріуполь : МДУ, 2019. Вип. 21. С. 175-179
 14. Rohova Structural-semantic features of the candidate program to the President of Ukraine V.A. Zelensky (on the material of election of the President of Ukraine in 2019) // Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences 4d International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers (21 November 2019) : [Book of Abstracts] / Ed. board /V.I.Kalinichenko (Ed. in Chief) et al. – Vinnytsia: LLC «Nilan-L.td.». 2019. P. 189-191
 15. M. Rohova Types of linguistic expertise // Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. II All-Ukrainian Inter-University Scientific Conference for Bachelor, Master Graduate Student and Young Researches (16-17 November 2017) : [Book of Abstracts] / Ed. board/ I. Kalinichenko (Ed. in Chief) et al. – Vinnytsia: LLC «Nilan-L.td.». 2017. –  P. 175-178
 16. M. Rohova, D. Senchyshyna Fear as a psychological-pedagogical category: the main approaches to the classification of fears // Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences 3d International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers (21 November 2018) : [Book of Abstracts] / Ed. board/ I.Kalinichenko (Ed. in Chief) et al. – Vinnytsia: LLC «Nilan-L.td.». 2018. – P. 196-199

Участь у конференціях

 1. Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова й література у проекції різних наукових парадигм». 17 квітня 2019 р. м. Старобільськ.
 2. Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – Х». Вінниця, 2019 р.
 3. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції, новаторство». Вінниця, 2019 р.
 4. Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». 29-30 березня 2019 року. м. Дніпро
 5. Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». 29-30 листопада 2019 року. м. Дніпро
 6. IV International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researches « Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences». November 21. Vinnytsia 2019

Тренінг

 1. Участь у психологічному тренінгу і семінарі старост філологічного факультету. 22-23 жовтня 2019 року. м. Вінниця