Вони подають приклад

Викладачі, які увійшли до Топ-40 персонального
рейтингу:

Загнітко Анатолій Панасович

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсний член Наукового товариства Шевченкапрофесор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

Ситар Ганна Василівна

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету

Оверчук Вікторія Анатоліївна

доктор економічних наук, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології

Бацилєва Ольга Валеріївна 

доктор психологічних наук, професор

Кушнір Юлія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Пузь Ірина Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Вони подають приклад

Бондар Катерина Юріївна

Студентка 4-го курсу спеціальності «Культурологія», відмінниця навчання, активна організаторка й учасниця культурно-освітніх і творчих заходів факультетського й університетського рівнів; виграла грант Фонду молодіжних ініціатив «Кінодискусія “Одного разу у Квентіна Тарантіно…” (навчальний проєкт)».

Публікації:

 1. Бондар К. Портретна галерея родини Потоцьких у Вінницькому обласному художньому музеї: ресурсний потенціал для екскурсійної діяльності // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців “Креативність як феномен людського буття в культурі” (Вінниця, 2018 р.). – С. 37-40
 2. Бондар К. Фільм «У джазі тільки дівчата» у широкому кінематографічному просторі // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців “Креативність як феномен людського буття в культурі” (Вінниця, 2019 р.). – С. 57-59

Шах Катерина Михайлівна

Шах Катерина Михайлівна, студентку 1 курсу СО «Магістр» Донецького національного університету імені Василя Стуса ОП «Українська мова та література» філологічного факультету денної форми навчання

Шах К. М. розпочала навчання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса у 2016 році. Під час навчання проявила себе як відповідальна та сумлінна студентка. У спілкуванні комунікабельна, уважна, ввічлива. Має авторитет серед студентства та викладацького складу.
Під час навчання на СО «Бакалавр» брала участь у різноманітних конкурсах. Неодноразово була призером ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У 2018 р. була нагороджена дипломом ІІІ ступеня за підсумками ІІІ (обласного) етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Щорічно є учасницею Всеукраїнського диктанту національної єдності, у 2019 р. отримала грамоту за зайняте І місце серед студентів філологічного напряму.
Також Шах К. М. була учасницею багатьох наукових конференцій, результатом яких стала публікація таких тез:

 1. Шах К.М. Лексичні діалектизми як важлива риса мови художніх творів Уласа Самчука. Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції та новаторство: зб. наук. праць. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 1. С. 112–120.
 2. Шах К.М. Філософське підґрунтя графології. Філософські рефлексії світоглядних дискурсів: матеріали міжнародної студентської наукової конференції, 19-20 квітня, 2020 рік. Вінниця, Україна. С. 196-200.
 3. Шах К.М. Інтерсуб’єктний діалог в експериментальному романі Леоніда Скрипника «Інтелігент». Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 11. Т. 1. С. 103-107.
 4. Шах К.М. Особливості навчання покоління Z. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 11. Т. 2. С. 216-221.
 5. Шах К.М. Професіоналізми й жаргонізми в мовленні сучасного студента-філолога: норма чи відхилення. Наука, технології, інновації: тенденції розвитку в Україні та світі: матеріали міжнародної студентської наукової конференції (Т. 4), 17 квітня, 2020 рік. Харків, Україна: Молодіжна наукова ліга. С. 72-75.
 6. Шах К.М. Лексико-семантичні групи фразеологізмів у творах І. Багряного. Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції та новаторство: зб. наук. праць. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. Вип. 3. С. 99–104.
 7. Шах К.М. Синоніми та варіанти фразеологічних одиниць у прозі І. Багряного. Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації: матеріали міжнародної студентської наукової конференції (Т. 4), 8 травня 2020 рік. Одеса, Україна : Молодіжна наукова ліга. С. 44–47.

До того ж Шах К. М. була учасницею наукової конференції «Фестиваль наук – 2019» (7 травня 2019 р., м. Вінниця) та методичного семінару «Методичні аспекти особистісно-професійного розвитку суб՚єктів освітньої діяльності» (16 травня 2019 р., м. Вінниця).
Окрім цього опановувала сертифікатну освітню програму «Методика викладання української мови та літератури у школі».
За час навчання була нагороджена від декана філологічного факультету «За сумлінне ставлення до навчання та високі показники успішності».
Після успішного завершення СО «Бакалавр» отримала диплом з відзнакою зі спеціальності 035 Філологія (українська мова і література) та вступила до магістратури з цієї ж спеціальності. Протягом періоду навчання в магістратурі є старостою академічної групи.
Протягом 1 семестру 2020-2021 навчального року Шах К. М. неодноразово брала участь у наукових заходах різного рівня, її доповіді присвячені актуальним проблемам психолінгвістики та сучасної української літератури:

 1. Шах К. М. Етнопсихолінгвістичний характер білінгвальної взаємодії. Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки: матеріали міжнародної студентської наукової конференції (Т. 4), 27 листопада, 2020 рік. Запоріжжя, Україна: Молодіжна наукова ліга.
 2. Шах К. М. Наративна структура роману Степана Процюка «Інфекція». Сучасний стан та перспективи розвитку науки: матеріали міжнародної студентської наукової конференції (Т. 4), 18 грудня, 2020 рік. Ужгород, Україна: Молодіжна наукова ліга.
 3. Шах К. М. Роман-детектив Наталки Доляк «Шикарне життя у Вупперталі»: жанровий вимір. VI Сабарівські студентські наукові читання: збірник матеріалів і праць / ред. О.Є. Соловей, О.В. Пуніна. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. 40 с.

Також брала участь у круглому столі «Українська мова як основа розвитку нації» (до Дня української писемності та мови) (м. Вінниця, ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 5 листопада 2020 року).
У процесі навчання порушень навчальної дисципліни не допускала.
Протягом освітнього періоду і в даний час навчається на «відмінно».

Грабович Марія Вікторівна

Грабович Марія Вікторівна
Факультет: філологічний
Спеціальність: 035 Філологія (10.02.15 – загальне мовознавство)
Науковий керівник: Загнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Тема дисертації: «Авторська інтенційна сенсорика та моторика в художньому англійському, українському та німецькому дискурсі»
Рік вступу до аспірантури: 2020 р.
Закінчила Вінницький державний педагогічний університет (2019) з кваліфікацією «Магістр педагогіки та іноземних мов (мова англійська, німецька)» (диплом з відзнакою). Магістерська робота «Поліментальність текстового світу на матеріалі сучасних англомовних оповідань».
Переможець міжнародного конкурсу наукових робіт студентів, магістрантів, докторантів з проблем лінгвістики та лінгводидактики (2019 р., Карагандинський держуніверситет ім. академіка Є. А. Букетова та Новосибірський держпедуніверситет, Іссик-Кульський держуніверситет ім. К. Тинистанова), дослідження: «Когнітивний механізм динаміки ментальних просторів сенсорики в англомовній художній прозі малої форми».
Асистент кафедри англійської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (2020), викладач Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікації.
Бере активну участь в організації наукових досліджень молодих вчених, моніторингу освітніх програм факультету. Властивий постійний пошук і наукова дискусійність.

Список публікацій та матеріалів конференцій

 1. Грабович М. В. Поняття авторської інтенційності в гуманітарних дослідженнях. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. №29. С. 116–121.
 2. Грабович М. В. Природа авторської сенсорики як іманентної властивості художнього тексту. Наукові досягнення країн Європи в галузі філологічних досліджень: колективна монографія: Ч. 1 Рига: Baltija Publishing, 2020. С. 118-134.
 3. Грабович М.В. Інтенційність. Явище авторської моторики в художньому тексті в інтенційному аспекті. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Т. 31 (70), № 2. С. 9- 14.
 4. Фокалізація авторської сенсорики як концептуальна авторська позиція. Eurasian Scientific Congress: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (17-19.05.2020). Барселона, 2020. С 568-575.
 5. Перцептивна лексика у мовній картині світу. Dynamics of the Development of World Science: матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (10-13.06.2020). Ванкувер, 2020. С. 342-344.
 6. Технології дослідження авторської інтенційності в художньому дискурсі. Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали всеукр. наук.-практ. конф, (27-28.11.2020). Одеса, 2020. С. 77-83.

Андрєєва Олександра Віталіївна

Студентка 2-го курсу СО «Бакалавр» ОП «Міжкультурна лінгвістика». Має найвищий рейтинг успішності серед студентів своєї групи. Активна учасниця наукових, культурно-освітніх і творчих заходів факультетського й університетського рівнів. 

Білоус Ольга Ігорівна

Білоус Ольга Ігорівна,
студентку 4 курсу Донецького національного університету імені Василя Стуса спеціальності «Українська мова та література» філологічного факультету денної форми навчання

Білоус О. І. розпочала навчання у 2017 році. Під час навчання проявила себе як відповідальна та старанна студентка. Легко порозумілася з колективом, уважна під час навчального процесу, ввічлива з науковим оточенням. За роки навчання здобула авторитет серед студентства та викладацького складу. Є креативною і чуйною студенткою.
Неодноразово брала участь у різноманітних наукових конференціях. Зокрема у ІІ та ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції та новаторство», де публікувала тези на такі теми: «Лексико-семантичні групи сленгових одиниць та їхні способи творення в ідіостилі Світлани Пиркало», «Особливості західнополіського діалекту села Острівок Камінь-Каширського району Волинської області».
Окрім цього Ольга опановувала сертифікатні освітні програми: «Переклад науково-технічної літератури» та «Методика викладання української мови та літератури у школі».
Є переможницею ІІІ етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, за що нагороджена Дипломом І ступеня.
Друкувала свої тези на тему «На «Сьомому небі» Наталки Доляк: особливості роману» у Збірнику Сабарівських студентських наукових читань 2020.
Неодноразово брала участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, а також писала Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.
Попри все це, ще й брала участь у Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Доля поляків і доля Вітчизни: погляд крізь століття – ІІ», де доповідала на тему «Вінницький полковник Іван Богун, як один із центральних персонажів роману Г. Сенкевича «Вогнем і мечем»».
Неодноразово нагороджена від декана філологічного факультету «За сумлінне ставлення до навчання та високі показники успішності».
У процесі навчання порушень навчальної дисципліни не допускала.
Протягом освітнього періоду і в даний час навчається на «відмінно» та претендує на диплом з відзнакою. Самостійна у аналізі проблем, має навички роботи з науково-теоретичної, наукової, публіцистичної літератури.

Телецька Аліна Олександрівна

Телецька Аліна
ОП «Прикладна лінгвістика» СО «Магістр»

2020 р. – диплом бакалавра філології (прикладна лінгвістика) з відзнакою
Староста групи М20_д/035.10.
Авторка наукових праць з проблем автоматичного синтаксичного аналізу, перекладознавства й навчальної мотивації учнів. Активна учасниця наукових конференцій, семінарів і тренінгів.
2019-2020 рр. – редактор сайту філологічного факультету.
2018-2020 – член редколегії газети «Прикладник».

Участь у Всеукраїнських наукових конкурсах та олімпіадах
Диплом ІІ ступеня
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» у 2019/2020 навчальному році. Тема конкурсної роботи – «Технології синтаксичного аналізатора: машинне навчання»
Диплом ІІІ ступеня
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Педагогіка» у 2018-2019 н. р.

Публікації:

 1. A. Teletska. Technologies of information processing in text corpora. Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences 3d International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers (21 November 2018) : [Book of Abstracts] / Ed. board/ V.I.Kalinichenko (Ed. in Chief) et al. Vinnytsia: LLC «Nilan-L.td.». 2018. P. 167-171.
 2. A. Teletska. Types of language corpora and their use. Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. II All-Ukrainian Inter-University Scientific Conference for Bachelor, Master Graduate Student and Young Researches (16-17 November 2017) : [Book of Abstracts] / Ed. board/ V. I. Kalinichenko (Ed. in Chief) et al. Vinnytsia: LLC «Nilan-L.td.». 2017. P. 185-188.
 3. A. Teletska. Automatic parsing system of user stories. Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. 4-th International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers (21 November 2019) : [Book of Abstracts] / Ed.board/V.I. Kalinichenko (Ed. in Chief) et al.Vinnytsia: LLC «Nilan-Ltd», 2019. P. 199-201.
 4. Телецька А. О. Лексичні трансформації в перекладі новели О. Генрі «Останній листок». Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції та новаторство : зб. наук. праць / [відп. ред. Л. М. Коваль]. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. Вип. 2. С. 84-86
 5. Телецька А. О. Педагогічна оцінка учня як мотивація до успішної навчальної діяльност. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 січня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч. 2. С. 31-33.
 6. Телецька А. О. Навчальна мотивація учнів: психолого-дидактичний аспект. Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 11-12 січня 2019 р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. С. 123-125.
 7. Телецька А. О. Педагогічна оцінка учня як мотивація до навчальної діяльності. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-19 січня 2019 р., м. Одеса). Одеса ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. – Ч. 2. – С. 59-62.
 8. Телецька А. О., Загнітко А. П., Надутенко М. В.. Класифікація інформаційно-пошукових мов. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1 / Ред. кол. Хаджинов І. В. та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 12. C. 120-123

Участь у семінарах та конференціях

 1. Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. Vinnytsia, November 16-17, 2017.
 2. Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. Vinnytsia, November 21, 2019.
 3. Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. Vinnytsia, November 21, 2018.
 4. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції, новаторство». Вінниця, 2019 р.
 5. Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисцтпліни «Педагогіка». Глухів, 14-17 травня, 2019 р.
 6. ХІІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст», 14 травня, 2020.

Участь в університетських наукових семінарах та тренінгах

 1. «Фестиваль наук – 2019» (секція «Освітні, педагогічні науки»), Вінниця, 7 травня 2019 р.
 2. Семінар і тренінг «Якість освіти в сучасній вищій школі: виклики сучасності (акредитація освітніх програм)», м. Вінниця, 2020 р.
 3. Участь у психологічному тренінгу і семінарі старост філологічного факультету. 22-23 жовтня 2019 року, м. Вінниця

Інші нагороди

 1. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка». За наполегливість і стійкість у педагогічній діяльності, м. Глухів, 14-17 травня 2019 р.
 2. 3d International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. For topicality, novelty and best performance. Vinnytsia, November 21, 2018.
 3. 4-th International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences. For delivering an outstanding report as a keynote speaker. Vinnytsia, November 21, 2019.

Дяченко Владислава

Староста 3 курсу ОП «Прикладна лінгвістика», група Бд18_035.10.
Членкиня вченої ради філологічного факультету, членкиня Стипендіальної комісії та Студентської ради.
Активний волонтер.
Працювала як усний перекладач-волонтер на міжнародній зустрічі British Council.

Членкиня команди “Молодь не лайкає ‒ молодь голосує” за підтримки American Council. Метою програми було поширення обізнаності щодо президентських виборів в Україні, прав та обов’язків громадян, порядок проведення процедури виборів та їх законодавчі засади. Було проведено лекції-тренінги у Вінниці, Житомирі, Чернівцях. Відбулися брейн-ринги та рольова гра виборів, де учасники могли обрати будь-яку сферу діяльності від члену ЦВК до виборця, що порушує порядок.

Учасниця програми GoxChаnge в Запоріжжі. Це програма обміну студентів між різними регіонами України, яка допомагає руйнувати стереотипи молоді про невідомі їм міста. Протягом 10 днів 30 учасників навчаються, зустрічаються з видатними культурними та громадськими діячами міста, досліджують місто-господаря та створюють власні фото-, відео- та текстові медійні проекти про нього. Було створено відео-проєкт про урбанізацію міста Запоріжжя (https://www.youtube.com/watch?v=dSNwsN_TzCg)

Учасниця програми Beyong the media influence в Румунії, що відбувався за підтримки Еразмус+. Протягом тижня разом з учасниками з 5 різних країн розглядала проблеми пост-правди та фейк-ньюз, ризики які вони несуть. Виробили варіанти боротьби з цією проблемою. Розглянули історичний аспект пропаганди.

Брала участь в програмі «Будуємо Україну Разом» в Миронівському та Званівці, метою програми є формування відповідального руху українців, що творять зміни і єднаються, шляхом допомоги один одному. БУР допомагає у відновленні будинків багатодітним та малоймущим родинам, допомагає створювати нові громадські місця, єднаюти громаду.

Разом з командою волонтерів з різних міст допомагала влаштовувати фестиваль мистецтв в Авдіївці, освітній мистецький фестиваль Osten-Sacken Off-Stage Festival під Києвом, літературний фестиваль «Острів Європа» у Вінниці.

Учасниця програми Volountering in Lika Summer в Хорватії, метою якої була акцентуація екологічних проблем та процес життя у стилі “zero waste’.