Обрати сторінку

Наука

Наукова діяльність на філологічному

Філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса впродовж восьми десятиліть формувався як базовий складник філологічної освіти і науки Донеччини, а з осені 2014 року й Вінниччини.
Наукові школи філологічного факультету добре відомі як в Україні, так і за її межами (Канада, Польща, Білорусь, Молдова, Німеччина, Словаччина, Литва, Латвія, Сербія, Росія та ін.).

Викладачі мовознавчих кафедр філологічного факультету беруть участь у двох міжнародних наукових проектах («Слов’янські прийменники в синхронії і діахронії» та «Моделі слов’янських простих речень»), займаються розробкою наукового проекту «Інноваційні процеси в лексиконі та граматичному ладі сучасної української мови» й актуальних проблем лінгвістики в Центрі граматичних досліджень (з 2001 року), Центрі прикладної та теоретичної лінгвістики (з 2013 року).

Викладачі кафедри загального та прикладного моовзнавства і слов’янської філології та студенти освітньої програми «Прикладна лінгвістика» беруть участь у реалізації найбільших корпусних проектів України.
Активними є міжнародні наукові зв’язки філологічного факультету, який співпрацює з викладачами та науковцями Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща), Познанського університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща), Бєлградськогo університету (м. Бєлград, Сербія), Дрезденського технічного університету (м. Дрезден, Німеччина), Опольського університету (м. Ополе, Республіка Польща), Гродненського державного університету імені Янкі Купали (м. Гродно, Білорусь), Університету Палацького в Оломоуці (м. Оломоуц, Чеська Республіка) та іншими авторитетними закладами.

Викладачі філологічного факультету, із них десять докторів наук, тридцять кандидатів наук, щороку беруть участь у понад шістдесяти наукових заходах різного рівня — всеукраїнських, міжнародних, у тому числі закордонних, конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах: «Міжнародний конгрес україністів», «Граматичні читання», «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», «Прикладні соціально-комунікаційні технології», «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів», «Актуальні питання сучасної психології та соціології», «Діалог мов — діалог культур. Україна і світ», «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження», «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури», «Теорія граматизації: категорійно-рівневий простір. Пріоритети германського і романського мовознавства», «Квадратура трикутника: чотири дні з Хвильовим», «Аналіз та інтерпретація тексту у світлі сучасних методологій» та багатьох ін.
Кожного навчального року бібліотека поповнюється низкою наукових і науково-методичних публікацій викладачів, докторантів та аспірантів філологічного факультету: понад двісті публікацій статей і доповідей у фахових та інших українських і закордонних виданнях, близько п’ятдесяти навчально-методичних посібників, підручників, словників, довідників, до десяти монографій та ін.