Обрати сторінку

Історія кафедри української мови і культури

Кафедра української мови і культури розпочала своє існування 1 липня 2020 року в результаті об’єднання кафедри української філології і культури й кафедри української мови.

Кафедра української філології і культури заснована у травні 1995 року для забезпечення викладання дисциплін українознавчого й культурологічного циклу студентам усіх факультетів Донецького національного університету.

У 2007 році стала випусковою й до сьогодні випускає бакалаврів і магістрів культурології. У 2014 році разом з університетом продовжила роботу в м. Вінниця.

Від дня заснування кафедри й до травня 2016 року завідувачем кафедри була доктор філологічних наук, професор Лукаш Галина Павлівна. З травня 2016 року до січня 2018 року кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Краснікова Валентина Василівна. З січня 2018 року до вересня 2018 року – кандидат філологічних наук, доцент Антонюк Олена Вікторівна. З вересня 2018 року й до сьогодні кафедру обов’язки завідувача кафедри виконує доктор філологічних наук, професор Кравченко Елла Олександрівна.
В різні часи на кафедрі працювали доктор філологічних наук Г.П. Лукаш, доктор історичних наук А.Х. Маргулов, кандидати філол. наук, доценти В.В. Краснікова, О.В. Антонюк, Н.П.Шаповалова, Г.В. Кравченко, І.В.Піддубська, Т.В. Буга, кандидат історичних наук І.В. Петрова, старші викладачі Г.І.Лазаренко, О.П. Жаровська, Т.А. Пилипак та інш.

Історія кафедри української філології і культури – це більше ніж двадцятирічна творча співпраця викладачів і студентів.

Про основні напрями діяльності кафедри досить переконливо свідчить її назва. Мова і культура – дві глобальні, взаємопов’язані грані людського буття. Незалежно від того, на якому факультеті навчається студент і за яким фахом збирається в майбутньому працювати, він повинен, перш за все, сформуватися як гармонійна особистість, здатна самовизначитися й самореалізуватися в мовному та культурному вимірах. Це добре розуміють викладачі, які від часу заснування кафедри української філології і культури з року в рік викладали й продовжують викладати студентам усіх спеціальностей Дон НУ (нині – Дон НУ імені Василя Стуса) дисципліни гуманітарного циклу: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Культурологія», «Українська і зарубіжна культура», «Історія української культури», «Українська ділова мова», «Українознавчі студії» та ін. Також у доробку кафедри – різноманітні культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення рівня культури студентів різних (зокрема – негуманітарних) спеціальностей університету: Свята рідної мови, відвідування музеїв, навчальні екскурсії.

Новими яскравими сторінками наповнилося життя кафедри у 2009 році, саме тоді, коли вона стала випусковою й почала готувати студентів за спеціальністю «Культурологія». Колектив кафедри плідно працював у Донецьку і тепер, уже у Вінниці, цілеспрямовано працює над тим, щоб майбутні культурологи активно й творчо відкривали для себе різні грані всеосяжного й сповненого таємниць світу, що зветься культурою.

«Подорожуючи – пізнаємо». Вивчення культури – це своєрідна подорож: у просторі й часі, у світі жанрів і стилів, гіпотез і концепцій, творчих зусиль і геніальних відкриттів людства. Допитливий мандрівник може на власні очі побачити явища культури, зануритися в неповторне культурне середовище. Саме тому студенти-культурологи разом із викладачами багато подорожують, особливо – під час музейної, етнографічної, етнокультурологічної практик. Найперші маршрути пролягали вулицями рідного міста Донецька, а також експозиційними залами Донецького обласного художнього та Донецького обласного краєзнавчого музеїв, де, починаючи вже з першого курсу, студенти не тільки слухали екскурсоводів, а й самі розробляли і проводили різноманітні екскурсії. Щороку тематика навчальних екскурсій збагачувалася, а географія подорожей розширювалася: студенти-культурологи відвідували найцікавіші об’єкти природи й культури Донеччини: Великоанадольський ліс із єдиним в Україні Музеєм лісу, Свято-Успенський монастир у Волноваському районі, Музей української архітектури, побуту й дитячої творчості в с. Прелєсне, Музей-заповідник «Кам’яні Могили», Музей-садибу В. І. Немировича-Данченка в с. Нескучне Великоновосілківського району, Музей історії та етнографії греків Приазов’я в смт Сартана та багато інших. Цікавим досвідом уже тоді стало розроблення студентами-культурологами туристичних маршрутів.

У 2010 році студенти разом із викладачами побували в Польщі, побачили дивовижну архітектуру м. Кракова.

У січні 2013 року викладачі організували тижневу етнографічну експедицію за маршрутом: «Донецьк – Київ – Івано-Франківськ – Космач – Коломия – Донецьк», яка подарувала незабутні враження.

Традицію пізнавальних мандрівок кафедра зберігає й продовжує цю роботу на Поділлі.

«В океані рідного народу відкриваємо духовні острови». Є такий мудрий вислів: «Очима людина споглядає цілий світ, але ногами має твердо стояти на рідній землі». Для фахової підготовки майбутніх культурологів ця думка є особливо актуальною, адже всебічне вивчення світової культури можливе лише за умови глибокого розуміння норм і цінностей культури свого народу. Самосвідомість і ціннісні орієнтації особистості мають формуватися в рідному етнокультурному середовищі. Глибше пізнати свої витоки, відчути своєрідність власної культури, вікову мудрість і красу рідних традицій, зміцнити міжпоколінні зв’язки, а також сформувати толерантне ставлення до представників інших етнічних спільнот, удосконалити навички міжкультурної комунікації студенти-культурологи можуть, вивчаючи дисципліни «Етнокультурологія», «Етнокультурне пректування», «Українська етнокультура сім’ї та побуту», «Міжнародне культурне співробітництво» та ін. У рамках цих дисциплін студенти-культурологи разом із викладачами кафедри з часу відкриття спеціальності систематично розробляли і впроваджували власні етнокультурні проекти (з писанкарства, мотанкарства, української традиційної кухні), проводили різноманітні етнографічні заходи: «День святої Катерини», «Андріївські вечорниці», «Свято Наума», «Студентська Коляда», «Масляна», «Веснянки» тощо, а також активно пізнавали культуру етнічних спільнот Донеччини. Особливо яскравими в цьому плані стали: концерт «Романи Бахт» («Циганське щастя»), ознайомлення з діяльністю товариства «Полонія», з духовними традиціями донського козацтва, з культурою греків Приазов’я.

Традиційними стали навчальні експедиції до історико-етнографічних регіонів України й зарубіжжя. Так, у 2010 році студенти разом із викладачами відвідали м. Санок у Польщі, де в ознайомилися з лемківською й бойківською архітектурою, а також із народними ремеслами.

У січні 2013 року, завдяки тижневій етнографічній експедиції за маршрутом: «Донецьк – Київ – Івано-Франківськ – Космач – Коломия – Донецьк», студенти відвідали Музей Писанки в м. Коломия, майстерню народних музичних інструментів у с. Космач, разом із місцевими жителями жили в гуцульських хатах, мандрували засніженими Карпатами й на власні очі побачили розмаїття різдвяно-новорічних традицій Гуцульщини.

Яскравою незабутньою сторінкою в житті кафедри і всього університету став Фестиваль колядницьких гуртів «Віфлеємська зірка-2013» – масштабний етнокультурний проект, який розробили і втілили в життя студенти-культурологи під керівництвом доцентів Шаповалової Наталії Петрівни та Антонюк Олени Вікторівни. Основними завданнями фестивалю були відтворення українських різдвяних традицій з урахуванням специфіки різних регіонів України (зокрема – Слобожанщини, Волині, Лемківщини й Гуцульщини), а також поширення інформації про традиційну українську різдвяно-новорічну обрядовість серед молоді Донеччини. Триденний фестиваль об’єднав майже всіх студентів-культурологів з 1-го по 4-й курс, представників фізико-технічного, економіко-правового, економічного факультетів Дон НУ і численних гостей – творчі колективи Донеччини.

Етнокультурологічна робота кафедри продовжилася на теренах Поділля. Налагоджено зв’язки з етнічними й етнорелігійними спільнотами Вінниччини, зі співробітниками Вінницького обласного художнього й Вінницького обласного краєзнавчого музеїв, які займаються вивченням і популяризацією духовної й матеріальної культури українців Поділля, а також інших народів України й світу. Викладачі й студенти кафедри взяли участь в організації й проведенні конференції й пленеру з гончарства у Музеї гончарного мистецтва ім. О. Луцишина в м. Вінниця, Фестивалю японської культури у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї; неодноразово відвідували Національний музей української народної архітектури і побуту в с. Пирогове під Києвом.

Щороку викладачі й студенти кафедри проводять в університеті етнокультурологічні заходи: «Вечорниці», «Калита», майстер-класи з петриківського розпису, мотанкарства. Тематика заходів постійно збагачується, до участі в них залучаються студенти різних спеціальностей.

«Розширюємо наукові обрії». Під керівництвом викладачів студенти спеціальності «Культурологія» роблять перші кроки до майбутніх наукових відкриттів. Підвалини науково-дослідницької роботи кафедри, закладені свого часу в Донецьку, з кожним роком зміцнюються. За роки існування кафедри наші культурологи неодноразово демонстрували свій дослідницький потенціал на олімпіаді зі спеціальності у м. Київ, на конференції молодих учених і студентів у Харківській державній академії культури та інших наукових конференціях і семінарах.

З 2012 року кафедра української філології і культури регулярно проводить Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених і студентів «Культура у фокусі наукових парадигм», щорічно публікує збірники наукових праць.

«Відчуваємо серцем – допомагаємо добрими справами». Чуйність, людяність, емпатія, готовність прийти на допомогу тим, хто її потребує – невід’ємні ознаки культурної людини. Студенти і викладачі беруть участь у доброчинних заходах, а також проводять власні акції, покликані допомогти дітям-сиротам, малозабезпеченим громадянам, інвалідам. Серед баз виробничої практики культурологів у м. Донецьку особлива увага завжди приділялася Реабілітаційному центру «Райдуга», дитячому кардіологічному санаторію, а також Будинку дитини в м. Макіївка. Чимало майбутніх культурологів з часу існування спеціальності спробували власноруч виготовити теплі речі й іграшки для дітей-сиріт (з цією метою кафедра проводила майстер-класи), взяли участь в організованій кафедрою благодійній виставці «Торбинка Миколая», допомагали організовувати культурне життя пацієнтів кардіологічного санаторію й реабілітаційного центру «Райдуга», свято Масляної з метою збору коштів для дитячого будинку м. Краматорськ та ін. У Вінниці студенти й викладачі кафедри продовжують естафету добрих справ, відвідують дитячі будинки й інтернати, беруть участь у факультетських, університетських та інших благодійних проектах.

Кожен день життя культурологів – викладачів і студентів – сповнений живого спілкування, творчої активності, яскравих вражень і нових відкриттів. Колектив кафедри української філології і культури активно працює над тим, щоб зберегти найкращі традиції й багаторічний досвід і виробити нові стратегії, відповідні вимогам сьогодення.

Кафедра української мови (до 01.02.2016 – української мови та прикладної лінгвістики) своїми витоками та своєю історією повністю пов’язана з постанням і розвитком Донецького (Сталінського) педагогічного інституту, згодом Донецького державного університету, з 2001 року – Донецького національного університету, а з жовтня 2016 року – Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Вона була започаткована зовсім нечисленним складом і тільки з роками набула власного виміру — зосередила свою діяльність на підготовці фахівців української мови і літератури, прикладної лінгвістики за усіма рівнями акредитації – бакалавріат, спеціалітет (до 2017 року), магістратура, плеканні рідного слова на Донеччині, а з листопада 2014 року й на Вінниччині, теоретичних пошуках у лінгвістиці (тут і опрацювання проблем морфології та синтаксису, словотвору та лексикології, фонетики та фонології; і регулярні експедиції для збирання діалектологійного матеріалу, його упорядкування; та опрацюванням нових і новітніх технологій викладання української мови у вищій та середній школі та ін.). Все це уможливило збереження постійної активності кафедри, вирізнення її на загальнодержавному тлі своїм неповторним почерком, власними науковими концепціями.

Упродовж свого існування кафедра кілька разів змінювала свою назву відповідно до потреб навчального процесу. До 2007 року вона називалася кафедрою українською мови, з відкриттям спеціальності «Прикладна лінгвістика» кафедру перейменовано (15 січня 2008 року) на кафедру української мови та прикладної лінгвістики. З 01 лютого 2016 року внаслідок реорганізації лінгвістичних кафедр філологічного факультету створено кафедру української мови в нинішньому її складі.

Кафедру очолювали Горчевич Ф.С. (1938 – 1950), Кононенко А.Д., Лимаренко В.С., Шевчук О.С. (1962 – 1973; 1975 – 1984; 1985 – 1987), Познанська В.Д. (1987 – 1993), Загнітко А.П. (1993 – 2014), Вінтонів М.О. (2014 – 2016). Нині очолює кафедру Коваль Л.М.

У різні часи на кафедрі працювали Баймут Т.В., Безпалова Є.П., Біляєв О.М., Бондаренко С.Ф., Важеніна О.Г., Вахніна Т.А., Виноградова О.В., Вишня Л.І., Вінтонів М.О., Волянська Ю.Ю., Ємельяненко Г.В., Єрмакова Л.І., Ілик Т.І., Клименко Н.Б., Кравченко Є.Г., Крейтор А.М., Леонова М.В., Лук’янова Л.П., Лук’янчук Т.О., Малявін А.О., Могила Н.М., Мозгунов В.В., Омельченко З.Л., Познанська В.Д., Померанська Л.С., Попова І.С., Принцевський І.Т., Путіліна О.Л., Родіонова І.С., Розгон Л.А., Сушинська І.М., Фроляк Л.Д., Шевчук О.С., Ягодкіна Т.М.

Кафедра української мови дала життя кафедрі української філології і культури, яку створено у травні 1995 року для викладання української мови на непрофільних факультетах. На молоду кафедру перейшли працювати Лукаш Г.П., Глушкова Г.М., Дроботенко В.Ю., Краснікова В.В., Антонюк О.В., Шаповалова Н.П., Гаркуша І.М., Піддубська І.В.

Надзвичайно вагомий внесок у розбудову та створення іміджу кафедри в науковому та освітньому просторі України та за її межами здійснив доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Загнітко А.П., з іменем якого завжди асоціювалася кафедра української мови. З 2015 року Загнітко А.П. очолює кафедру загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, підтримуючи тісний зв’язок із кафедрою української мови. Разом із ним працюють його талановиті учні й колишні викладачі кафедри української мови Ситар Г.В., Краснобаєва-Чорна Ж.В., Данилюк І.Г.

У вересні 2014 року унаслідок воєнних подій на нашій малій батьківщині кафедра майже у повному складі перемістилася разом з Університетом до м. Вінниці, цьому сприяло щире бажання її колективу залишатися у складі українського Університету. Сьогодні кафедра української мови відновила свою повноцінну діяльність і набуває ознак упізнаваності вже в новому для неї освітньому просторі.