Акредитація ОП "Прикладна лінгвістика" СО "Бакалавр"

Освітні програми ОП «Прикладна лінгвістика» СО “Бакалавр”

Навчальні плани і робочі навчальні плани освітньої програми “Прикладна лінгвістика”

Робочі програми та силабуси навчальних дисциплін

Обговорення ОП “Прикладна лінгвістика” СО “Бакалавр”