Гарбера Ірина Володимирівна

Гарбера Ірина Володимирівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=86#search

Основні наукові роботи:

1. Гарбера І. В. Мовноареальне поле концепту людина: фразеокодовий рівень і лінгвокомп’ютерне моделювання : монографія / [за ред. Ж. В. Краснобаєвої-Чорної]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 172 с.
2. Гарбера І. В. Функціонування терміна «концепт» у сучасній лінгвістиці // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки : науковий журнал. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. Вип. 1-2. С. 65-71.
3. Гарбера І. В. Ареальна фразеологія як засіб вербальної об’єктивації концепту // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. збірник. К. : Вид-во «Монограф», 2015. Вип. 45/1. С. 81-87.
4. Гарбера І. В. До питання дефініції концепту // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки : науковий журнал. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. Вип. 1-2. С. 57-63.
5. Harbera I. V. Phraseme-ideographic model of concept «Man» in the Ukrainian eastern-steppe dialects as the basis of linguistic database // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. №3. С. 120-124.
6. Гарбера І. В. Репрезентація соматичного коду культури концепту «Людина» (на матеріалі фразеології східностепових українських говірок) // Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. №9. Т. 2. С. 69-73.
7. Гарбера І. В. Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок: вторинна семіотична система // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Гуманітарні науки. 2018. №3. С. 34-38.
8. Гарбера І. В. Оцінний складник концепту «людина» у фразеології східностепових українських говірок // Вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». №34. С. 29-34.
9. Гарбера І. В. Структурна організація концепту людина у фразеології східностепових українських говірок // Лінгвістичні студії. №36. С. 50-54.