Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Періодика факультету

akrualni problemy folkloru.JPG«Актуальні проблеми української літератури і фольклору»

Фаховий науковий збірник кафедри теорії та історії української і світової літератури, заснований у 1998 році. Свідоцтво про державну реєстрацію «Актуальних проблем української літератури і фольклору» — КВ № 15948-4420 Р від 27.10.2009 р., реєстрація у ДАК України — постанова № 1-05/7 від 09.06.1999 р. Науковий збірник висвітлює літературознавчі й фольклористичні питання у царині сучасної української філології. Головний редактор «Актуальних проблем української літератури і фольклору» — доктор філологічних наук, професор Віра Андріївна Просалова, відповідальний секретар — кандидат філологічних наук, доцент Олег Євгенович Соловей. На сьогодні вийшло 23 числа наукового збірника.

Visnyk.png«Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки»

Фаховий науковий журнал філологічного факультету, заснований у 1997 році. Свідоцтво про державну реєстрацію «Вісника Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки» — КВ № 14287-3258 ПР від 20.06.2008 р. Фаховий науковий журнал спеціалізується на розробці проблем у галузі гуманітаристики (філологічні, філософські, історичні науки). Головний редактор «Вісника Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки» — доктор філологічних наук, професор Михайло Олексійович Вінтонів, відповідальний секретар — кандидат філологічних наук, доцент Ірина Романівна Домрачева.

vostukr zbirnyk.jpg«Восточноукраинский лингвистический сборник»

Фаховий збірник наукових праць кафедри української філології і культури, заснований у 1994 році. Ономастика, лексикологія, історія мови, порівняльне мовознавство, етимологія, синтаксис, культура мовлення, лінгвістика тексту, словотвір, мова преси — сфера наукових зацікавлень авторів збірника. Головний редактор наукового видання — доктор філологічних наук, професор Галина Павлівна Лукаш. На сьогодні вийшло 16 чисел «Восточноукраинского лингвистического сборника».

«Граматичні студії»

Збірник наукових праць кафедри української мови, заснований у 2015 році. У «Граматичних студіях» розглядаються актуальні проблеми теорії мови, функційної та категорійної граматики, з’ясовуються напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, їхні функційні вияви в тексті, встановлюються особливості семантики фразеологічних і лексичних одиниць тощо.

LS.png«Лінгвістичні студії»

Фаховий збірник наукових праць кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, заснований у 1994 році. Свідоцтво про державну реєстрацію «Лінгвістичних студій» — КВ № 8925 від 01.07.2004 р., реєстрація у ДАК України — постанова № 1 05/5 від 18.11.2009 р. Видання сфокусоване на актуальних проблемах сучасної лінгвістики і зацікавлене в рукописах широкої проблематики міждисциплінарного характеру, що демонструють певні досягнення в лінгвістичній сфері. Головний редактор — член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор Анатолій Панасович Загнітко.

Видання пройшло міжнародну реєстрацію і включене до: Genamics JournalSeek (за підтримки OCLC (Online Computer Library Center) як частини WorldCat Knowledge Base) (Нью-Джерсі, США); Ulrichsweb (TM) Global Serials Directory (Нью-Джерсі, США); Google Scholar Journal Rate (Канада) Index Copernicus International (ICV 2012: 5.58) Electronic Journals Library (Регенсбург, Німеччина) — Elektronische Zeitschriftenbibliothek; The Ranking Web of World Repositories (ініціатива the Cybermetrics Lab, дослідницької групи, яка належить the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)) (Мадрид, Іспанія); Directory of Open Access Repositories (Ноттінгемський університет, Ноттінгем, Велика Британія); Електронні архіви України — ELibUkr у складі; Реферативна база даних «Україніка наукова»; Український реферативний журнал «Джерело» (Україна).

На сьогодні вийшло 30 чисел «Лінгвістичних студій».

Офіційний сайт збірника: http://www.linguisticstudies.org/

«Лінгвокомп’ютерні дослідження»

Збірник наукових праць кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології. Головний редактор — член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор Анатолій Панасович Загнітко, заступник головного редактора — кандидат філологічних наук, доцент Жанна Володимирівна Краснобаєва-Чорна. На сьогодні вийшло 6 чисел «Лінгвокомп’ютерних досліджень».

«Методичні студії»

Збірник науково-методичних праць кафедри української мови та прикладної лінгвістики, заснований у 2009 році. У «Методичних студіях» висвітлено актуальні проблеми викладання гуманітарних дисциплін. На сьогодні вийшло 3 випуски збірника.

стус.png«Стусознавчі зошити»

Науковий альманах, заснований у 2016 році. Редакційна рада — доценти кафедри теорії та історії української і світової літератури, кандидат філологічних наук Олег Євгенович Соловей і кандидат філологічних наук Ольга Василівна Пуніна. На сьогодні вийшов Зошит 1. Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціалізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю Василя Стуса.