Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра української філології та культури

Кафедра української філології та культури створена в травні 1995 року для викладання українознавчих дисциплін — «Українська мова» та «Українська та зарубіжна культура» (зараз — «Історія української культури») — на всіх спеціальностях університету. З 2007 року кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальністю «Культурологія».

Сьогодні наші студенти:

 • навчаються на денному відділенні — за державним замовленням (15 бюджетних місць) і на контрактній основі;
 • на заочному відділенні — на контрактній основі.

Випускники отримують такі кваліфікації:

 • ступінь освіти бакалавра: бакалавр культурології;
 • освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста: спеціаліст з культурології;
 • ступінь освіти магістра: магістр культурології.

Навчання за напрямом / спеціальністю «Культурологія» забезпечує професорсько-викладацький склад із 9 висококваліфікованих викладачів. Серед них 2 доктори (філологічних та історичних наук), професори та 6 кандидатів наук, доцентів. Очолює кафедру доктор філологічних наук, професор Лукаш Галина Павлівна.

Викладачі пропонують більше 20 дисциплін для спеціалістів та магістрів і близько 50 — для бакалаврів. Навчальний план постійно оновлюється, розробляються нові дисципліни і курси за стандартами МОН України.

Студентам спеціальності «Культурологія» викладаються такі дисципліни:

 • «Теорія культури»,
 • «Історія образотворчого мистецтва»,
 • «Історія музики»,
 • «Історія літератури»,
 • «Основи сценічної майстерності»,
 • «Основи режисури»,
 • «Історія світової культури»,
 • «Основи дизайну»,
 • «Основи рекламної справи»,
 • «Public relations»,
 • «Міжкультурна комунікація»,
 • «Методика викладання культурологічних дисциплін»,
 • «Візуальна культура»

та інші.

Кафедра проводить значну роботу щодо підвищення наукового рівня студентів і залучення найкращих із них до самостійної науково-дослідної роботи, яка здійснюється на кафедрі в межах підготовки курсових, дипломних і магістерських досліджень. Тематика цих досліджень перебуває в руслі актуальних проблем теорії культури, етнокультурології, історії культури, мистецтвознавства, семіотики культури, психології культури, прикладної культурології.

З 2012 року проводиться щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Культура у фокусі наукових парадигм» із публікацією збірника матеріалів.

Випускники спеціальності працюють у центрах, пов’язаних із дослідженням проблем культури, в культурних представництвах України за кордоном, викладають культурологічні дисципліни в культурно-освітніх закладах, а також реалізовують себе як імідж-мейкери та організатори рекламних кампаній, задіяні в індустрії дозвілля й розваг, у сфері шоу-бізнесу, в галузі Public Relations, реклами.