Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра української філології та культури

Кафедра української філології та культури створена в травні 1995 року для викладання українознавчих дисциплін — «Українська мова» та «Українська та зарубіжна культура» (зараз — «Ділова українська мова» та «Українознавчі студії») — на всіх спеціальностях університету. З 2007 року кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальністю «Культурологія».

Сьогодні наші студенти:

 • навчаються на денному відділенні — за державним замовленням і на контрактній основі;
 • на заочному відділенні — на контрактній основі.

Випускники отримують такі кваліфікації:

 • ступінь освіти бакалавра: бакалавр культурології;
 • ступінь освіти магістра: магістр культурології.

Навчання за напрямом / спеціальністю «Культурологія» забезпечує професорсько-викладацький склад із висококваліфікованих викладачів. Викладачі пропонують більше 20 дисциплін для спеціалістів та магістрів і близько 50 — для бакалаврів. Навчальний план постійно оновлюється, розробляються нові дисципліни і курси за стандартами МОН України.

Студентам спеціальності «Культурологія» викладаються такі дисципліни:

 • «Музеєзнавство: основи музеєзнавства»,
 • «Теорія та історія візуального мистецтва»,
 • «Актуальні культурологічні дослідження: основи наукових досліджень»,
 • «Теорія культури: культурологічні вчення»,
 • «Етнокультурологія: прикладні аспекти етнокультурної феноменології»,
 • «Культурологічні аспекти туристичної та екскурсійної справи»,
 • «Краєзнавчі аспекти туризмології»,
 • «Етнокультурологія: українська етнокультура зарубіжжя»,
 • «Соціокультурні аспекти виставкової діяльності»,
 • «Словесне мистецтво культуролога»,
 • «Культурологічні аспекти сучасної реклами»,
 • «Прикладна культурологія: практикум екскурсійної справи»,
 • «Історія культури: театр і кіно» та ін.

Кафедра проводить значну роботу щодо підвищення наукового рівня студентів і залучення найкращих із них до самостійної науково-дослідної роботи, яка здійснюється на кафедрі в межах підготовки курсових, дипломних і магістерських досліджень. Тематика цих досліджень перебуває в руслі актуальних проблем теорії культури, етнокультурології, історії культури, мистецтвознавства, семіотики культури, психології культури, прикладної культурології.

З 2012-го року проводиться щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Культура у фокусі наукових парадигм» із публікацією збірника матеріалів.

Випускники спеціальності працюють у різноманітних закладах культури (музеях, театрах, бібліотеках, Палацах (Будинках) культури, виставкових центрах тощо); в культурно-освітніх закладах (центрах естетичного розвитку, будинках дитячої творчості, клубах різних профілів); у освітніх закладах (школах, ліцеях, коледжах, університетах); у наукових установах, пов’язаних із дослідженням проблем культури; в державних установах, місцевих органах влади; в редакціях періодичних видань; на радіо, телебаченні; в індустрії дозвілля й розваг, у сфері шоу-бізнесу, в галузі Public Relations, реклами; в культурних представництвах України за кордоном.