Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра української мови

Діяльність кафедри української мови зосереджена на підготовці фахівців української мови і літератури за усіма рівнями акредитації — бакалаврат, спеціалітет, магістратура, плеканню рідного слова, теоретичним пошукам у лінгвістиці (тут і опрацювання проблем морфології та синтаксису, словотвору та лексики, фонетики та фонології; і регулярні експедиції для збирання діалектологійного матеріалу та його упорядкування; та опрацюванням нових і новітніх технологій викладання української мови у вищій та середній школі та ін.).

Ще в дев’яності роки ХХ століття кафедра української мови дала життя кафедрі української філології і культури, яка набула самостійного статусу в 1995 році.

Кафедра сьогодні — це добре згуртований колектив досвідчених і молодих викладачів. Більшість з них отримали професійну підготовку у провідних навчальних закладах України та пройшли стажування у відомих навчальних закладах країн Європи.

Зв’язки кафедри

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Інститутом української мови НАН України, Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, Вроцлавським (м. Вроцлав, Польща) та Познанським імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) університетами (Польща), Університетом імені Масарика (Масариків Університет; м. Брно, Чехія) та Університетом імені Франтішка Палацького (м. Оломоуц, Чехія), Бєлградським (м. Бєлград, Сербія) та Опольським (м. Ополе, Польща) університетами, Московським університетом імені М.В. Ломоносова (м. Москва, Росія) та Воронезьким (м. Воронеж, Росія) університетами, Володимирським імені А.Г. та М.Г. Столєтових (м. Володимир, Росія) та Гродненським імені Янки Купали (м. Гродно, Білорусь) університетами, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) та Харківським національним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди (м. Харків, Україна), Національним університетом «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна) та Львівським національним університетом імені Івана Франка (м. Львів, Україна), Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) та Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, України), Таврійським національним університетом імені Володимира Вернадського (м. Сімферополь, Україна) та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна), Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна) та Херсонським державним університетом (м. Херсон, Україна), Одеським національним університетом імені Іллі Мечникова (м. Одеса, Україна) та Запорізьким національним університетом (м. Запоріжжя, Україна) та ін.