Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра психології

Створення кафедри психології 1 жовтня 2003 року було обумовлено відкриттям на філологічному факультеті спеціальності «Психологія» (2000 р.).

Майбутніх психологів готують за трьома освітніми кваліфікаційними рівнями: бакалавр психології (4 роки навчання), спеціаліст з психології (5 років навчання), магістр психології (5 років навчання). Форми навчання — очна, заочна, екстернат.

На кафедрі існує практика залучення до навчального процесу провідних вчених-психологів з наукових закладів і вишів України — академіків, членів-кореспондентів Академій наук, докторів психологічних наук, професорів.

Викладачі кафедри мають великий практичний досвід роботи, вдосконалюючи навички практичної роботи у різних сферах психологічної практики.

У період навчання студенти мають всі можливості й необхідні умови для науково-дослідницької роботи — вони залучаються до комплексних досліджень разом з професорсько-викладацьким складом, беруть участь у наукових психологічних олімпіадах, конференціях регіонального, державного, міжнародного рівня. За проведення олімпіад з психології кафедра отримала подяку від Міністерства освіти і науки України. При кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності «Загальна психологія, історія психології» — 19.00.01.

Співробітництво з провідними вітчизняними та зарубіжними закладами

Кафедра психології співпрацює з:

Із вищими навчальними закладами України

 • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко.
 • Київський державний лінгвістичний університет.
 • Кримський гуманітарний державний університет (м. Ялта).
 • Донецький юридичний інститут.
 • Донецький державний медичний університет.
 • Слов’янський державний педагогічний університет.
 • Маріупольський державний гуманітарний університет.
 • Горловський регіональний інститут ВНЗ ОМУРоЛ «Україна» та ін.

З іноземними університетами та інститутами:

 • Університет Регенсбургу (Німеччина).
 • Таганрозький інститут управління та економіки (РФ).
 • Південний Федеральний університет (м. Ростов-на-Дону, РФ).
 • Московський міський психолого-педагогічний університет м. Москва, РФ).

З іншими установами, організаціями та підприємствами регіону:

 • Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарання у Донецькій області.
 • Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій.
 • Донецький дельфінарій «Немо» (проведення науково-практичної конференції «Анімалотерапія у системі реабілітації дітей з особливими потребами» (24 жовтня 2011р., м. Донецьк)).
 • Донецький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 • Донецький територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів і самотніх непрацездатних громадян Київського району.
 • Маріупольський навчально-виховний комплекс «колегіум-школа» № 28.
 • Донецька класична гуманітарна гімназія та ін.

Форми співробітництва: проведення майстер-класів, ділових ігор, спільних конференцій, круглих столів, навчальних семінарів з різноманітних соціально-психологічних проблем, консультацій, організація практики студентів-психологів, спільна розробка спецкурсів.

Всі викладачі кафедри психології мають наукові ступені та вчені звання, є досвідченими фахівцями та мають досвід практичної діяльності в різних галузях. Кафедра психології здійснює підготовку фахівців за ступенями освіти «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю «Психологія». На кафедрі функціонує аспірантура, яка в липні 2016 року успішно пройшла ліцензування.

Викладачами кафедри психології здійснюється повне забезпечення навчально-методичного комплексу дисциплін, які викладаються на спеціальності. Розроблено навчально-методичні рекомендації для написання дипломних та магістерських робіт, програми навчальних та виробничих практик.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі психології:

 1. Анатомія і фізіологія ЦНС;
 2. Психофізіологія з основами нейропсихології;
 3. Психогенетика;
 4. Загальна психологія;
 5. Психологія особистості та диференційна психологія;
 6. Вікова психологія;
 7. Порівняльна психологія з основами антропології;
 8. Вступ до спеціальності;
 9. Патопсихологія з основами психіатрії;
 10. Клінічна психологія;
 11. Математичні методи та ЕОМ в психології;
 12. Експериментальна психологія;
 13. Екологічна психологія;
 14. Соціальна психологія;
 15. Психологія творчості;
 16. Психологія здоров’я;
 17. Психодіагностика;
 18. Педагогічна психологія;
 19. Психологічні тренінги;
 20. Психологія сім’ї з основами психології сексуальності;
 21. Психологія кризисних ситуацій;
 22. Гендерна психологія;
 23. Психологія опановуючої поведінки;
 24. Політична психологія та психологія масової поведінки;
 25. Психологія управління і організаційна психологія;
 26. Психологічне консультування, психотерапія і психокорекція;
 27. Психологічні основи профорієнтації та профвідбору;
 28. Юридична психологія;
 29. Дефектологія і девіантологія;
 30. Психологія праці та інженерна психологія.