Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології є випусковою кафедрою для спеціальностей «Українська мова і література», «Прикладна лінгвістика» ступенів освіти «Бакалавр» і «Магістр», «Мова і література (російська, в тому числі переклад (українська та російська мови)».

З 2015 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений працівник освіти України, дійсний член НТШ, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України Анатолій Панасович Загнітко.

Сьогодні на кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології працюють професор, доктор філологічних наук А. П. Загнітко, професор, доктор філологічних наук Ж.В. Краснобаєва-Чорна, доцент, доктор філологічних наук Е.О. Кравченко, професор, доктор філологічних наук Л.М. Коваль, професор, доктор філологічних наук В.М. Манакін, доценти, кандидати філологічних наук (доц. В. В. Мозгунов, доц. І. Г. Данилюк, доц. Г. В. Ситар), старші викладачі (ст. викл. В. П. Пилипак, ст. викл. Т. О. Лук’янчук), асистенти (ас. І. В. Гарбера, ас. О. С. Рубайло, ас. Р В. Павлютенков).

Викладачі кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології читають лекції, проводять семінарські і практичні заняття з таких основних навчальних курсів: «Вступ до мовознавства», «Вступ до слов’янської філології», «Старослов’янська мова», «Історія російської мови», «Історія української мови», «Історія російської літературної мови», «Історія української літературної мови», «Слов’янська мова (польська)», «Слов’янська мова (болгарська)», «Стилістика і культура мовлення», «Історія мовознавства», «Загальне мовознавство», «Психолінгвістика», «Вступ до комп’ютерної лінгвістики», «Основи комп’ютерної лінгвістики», «Актуальні питання сучасної лінгвістики», «Теорії мовних систем», «Дискурсології» та ін. Студенти, що спеціалізуються на кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, слухають спецкурси з різноманітних проблем ономастики, історії мови, неології, жанрології, контрастивної лінгвістики, історичної лексикології і фразеології, з проблем вивчення особливостей мови Інтернету, дослідження форм реалізації мовної гри та ін.

Студенти-філологи та прикладні лінгвісти, що спеціалізуються на кафедрі, постійно беруть участь і стають переможцями Всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт, а також у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі української мови ім. П. Яцика. Вони є постійними учасниками міжнародних та всеукраїнських студентських конференцій.

На кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології відкрито аспірантуру зі спеціальності 035. Філологія (спеціальності 10.02.01 — українська мова, 10.02.15 — загальне мовознавство, 10.02.17 — порівняльно-історичне і зіставне мовознавство, 10.02.02 — російська мова). Науковими роботами аспірантів керують провідні фахівці: проф., д. філол. н. А.П. Загнітко, проф., д. філол. н. Ж.В. Краснобаєва-Чорна, проф., д. філол. н.

Л.М. Коваль, доц., к. філол. н., доц. Мозгунов В.В., к. філол. н. Г.В. Ситар, доц., д. філол. н. Е.О. Кравченко.

На кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології є докторантура зі спеціальності 035. Філологія (спеціальності 10.02.01 — українська мова, 10.02.15 — загальне мовознавство, 10.02.17 — порівняльно-історичне і зіставне мовознавство, 10.02.02 — російська мова).

Кафедра веде активну наукову діяльність. Організовує та проводить наукові конференції, семінари всеукраїнського і міжнародного рівня: Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання». членами оргкомітету якої є провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст», Міжнародний науково-теоретичний семінар «Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми» (2016 рік — тема «Моделювання граматичних одиниць та процесів»). У 2017 році започатковано Міжнародний семінар «Сучасна наукові школи в університетській освіті : статус і функції».

На кафедрі є наукометричний фаховий збірник наукових праць «ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ / LINGUISTIC STUDIES» (33 випуски (див.: спеціалізовані електронні ресурси: mova.dn.ua; https://sites.google.com/site/lingvisticnistudii/home/about-collection/editorial-board; https://sites.google.com/site/lingvisticnistudii/home/about-collection/editorial-council), що виходить двічі на рік та внесений до одинадцяти авторитетних наукометричних баз — Index Copernicus International та ін.). Видання присвячене актуальним проблемам сучасної лінгвістики та історії мови. Вміщує також оглядові матеріали, презентації, рецензії на книги, інформативні нотатки з усіх аспектів мов світу. А також збірник наукових праць "Граматичні студії (3 випуски (див.: mova.dn.ua)), «Лінгвокомп’ютерні дослідження (10 випусків (див.: mova.dn.ua)). Усі видання пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

Кафедрою загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології спільно з іншими кафедрами проводиться Відкритий міжрегіональний творчий конкурс учнівської та студентської молоді «Слово у душі — душа у слові» (уже відбулося два конкурси — 2016 р., 2017 р.).

Кафедра активно співпрацює з провідними університетами України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Херсонський державний університет, Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського та ін.), закордонними (Бєлградським університетом (Сербія), Університетом імені Масарика (м. Брно (Чехія)), Університетом імені Палацького (м. Оломоуц (Чехія)), Університетом імені Адама Міцкевича (м. Познань (Польща)), Вроцлавським університетом (Польща) та ін.), академічними науково-дослідними установами (Інститут

мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України) та ін.).

Спільною ухвалою Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України при кафедрі відкрито Науко-дослідний центр когнітивної та прикладної лінгвістики.

Викладачі кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології беруть активну участь у дослідженнях Центр когнітивної та прикладної лінгвістики МОН України і НАН України (директор — проф. А.П. Загнітко).

Щорічно, розпочинаючи з 2016 року, кафедра проводить міжрегіональний творчий конкурс серед учнівської та студентської молоді «Слово у душі — душа у слові».

На кафедрі діє спеціалізація (з 2012 року) «Науково-технічний переклад (англійський)».

Контактна інформація:
м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, філологічний факультет, ауд. 320.
Телефони: +380 (96) 702 5873 (ст. лаб. Вакар Вікторія Вікторівна), [email protected]