Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології є випусковою кафедрою для спеціальностей «Мова і література (російська)», «Прикладна лінгвістика» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціа­ліст» і «Магістр».

З 2015 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (2012 р.). Член Донецького відділення НТШ. З 2011 р. — дійсний член НТШ в Україні Анатолій Панасович Загнітко.

Сьогодні на кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології працюють два професори, доктори філологічних наук (проф. А.П. Загнітко проф. В.В. Мозгунов), сім доцентів, кандидатів філологічних наук (доц. І.Г. Данилюк, доц. Ж.В. Краснобаєва-Чорна, доц. Г.В. Ситар, доц. Т.М. Вінтонів, доц. Е.О. Кравченко, доц. І.Р. Домрачева, доц. Н.А. Митько), два старші викладачі (ст. викл. В.П. Пилипак і ст. викл. Т.О. Лук’янчук) і чотири асистенти (ас. Т.А. Пилипак, ас. Ю.В. Мала, ас. М.О. Кириченко, ас. О.С. Рубайло).

Викладачі кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології читають лекції, проводять семінарські і практичні заняття з таких основних навчальних курсів: «Вступ до мовознавства», «Вступ до слов’янської філології», «Старослов’янська мова», «Історія російської мови», «Історія української мови», «Історія російської літературної мови», «Історія української літературної мови», «Слов’янська мова (польська)», «Слов’ян­ська мова (болгарська)», «Стилістика і культура мовлення», «Історія мовознавства», «Загальне мовознавство», «Психолінгвістика». Студенти, що спеціалізуються на кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, слухають спецкурси з різноманітних проблем ономастики, історії мови, неології, жаргонології, контрастивної лінгвістики, історичної лексикології і фразеології, з проблем вивчення особливостей мови Інтернету, дослідження форм реалізації мовної гри тощо.

На кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології відкрито аспірантуру зі спеціальностей 10.02.15 — загальне мовознавство, 10.02.02 — російська мова. Науковими роботами аспірантів керують провідні фахівці: проф. А.П. Загнітко, проф. В.В. Мозгунов.

Контактна інформація:

м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, філологічний факультет, ауд. 405.

Телефон: +380 (98) 525-95-06.