Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Історія

Філологічний факультет був заснований 1937 року у складі педінституту і мав три кафедри: російської мови (завідувач — Г. І. Ріхтер), української мови із підсекцією іноземних мов (завідувач — Р. Л. Львівська), а також кафедру російської, української та зарубіжної літератур (завідувач — С. С. Гуцало). Його першим деканом у 1937 році був призначений Є. В. Волотовський. Напередодні війни деканом став В. І. Костецький, який загинув на фронті. У післявоєнні роки деканами факультету були Є. Ф. Ашмарін і Ю. Ф. Грицай.

У 50-ті роки факультет був перетворений на історико-філологічний, і його першим деканом стала доцент Людмила Олександрівна Безпалова. У наступні роки його очолювали В. Ф. Білик та І. І. Паніотов.

У 1965 році, у зв’язку з утворенням Донецького державного університету, філологічний факультет стає самостійним. У його складі було вже 11 кафедр. Першим деканом власне філологічного факультету став О. Т. Васильківський (1965-1967 рр.). У наступні роки деканами працювали Г. П. Циганенко (1967-1969; 1981-1984 рр.), А. І. Плотнікова (1969-1980 рр.), І. О. Курдюмова (1980-1981 рр.), В. П. Сидельников (1984-1986 рр.), Є. С. Отін (1982-2013 рр.), А. П. Загнітко (2013-2014 рр.).

У 1973 році кадровий та науковий потенціал, накопичений на філологічному факультеті, дозволив створити в університеті ще один окремий факультет — романо-германської філології (тепер — факультет іноземних мов).

У 1994 році факультетові була передана кафедра педагогіки та психології, яка раніше мала статус загальноуніверситетської.

У 1995 році для викладання на всіх спеціальностях університету дисциплін українознавчого циклу («Українська мова за професійним спрямуванням» та «Історія української культури») створюється нова кафедра української філології і культури.

Початок нового століття і нового тисячоліття для філологічного факультету став початком нового етапу розвитку — часом несподіваного, бурхливого, який зумовив абсолютно нове обличчя філологічного факультету.

2000 рік — на факультеті з’являється спеціальність «Психологія» як результат титанічної подвижницької праці професора В. Д. Потапової, тоді ще доцента кафедри педагогіки та психології. Саме вона зуміла переконати тоді керівництво факультету й університету, що «Психологія» як напрям підготовки — невід’ємний компонент структури класичного університету. Кафедра психології на філологічному факультеті з’явиться пізніше, у 2003-му.

У 2001 році на філологічному факультеті відкрито спеціальність «Журналістика», яка здійснює ліцензований набір та підготовку студентів за напрямом «бакалавр», а з 2005 року — за напрямами «спеціаліст» і «магістр». У 2005 році було власне створено кафедру журналістики.

2004 рік в історії факультету пов’язаний з появою нової, унікальної спеціальності «Прикладна лінгвістика», яка відкривається завдяки роботі колективу однодумців й учнів професора А. П. Загнітка. У 2008 році кафедру української мови перейменовано на кафедру української мови та прикладної лінгвістики, що вмотивовано тим, що вона стала випусковою для спеціальності «Прикладна лінгвістика».

Із 2014 року філологічний факультет продовжив свою роботу у місті Вінниця як невід’ємна складова Донецького національного університету. За майже три роки роботи на Вінниччині проведена структурна реорганізація філологічного факультету, збережено аспірантуру з філології та психології, закладено підвалини у розвиток нової наукової школи з психології здоров’я (проф. О. В. Бацилєва), освоюються нові освітні програми, налагоджені контакти зі світовими лідерами у галузі освіти і науки, проведено більше 50 наукових заходів різного рівня — міжнародні конференції, круглі столи, літні школи, пленум координаційної ради НАН України.

Студенти та викладачі факультету стали ініціаторами проведення низки важливих соціальних програм з медіа-грамотності, соціальної адаптації дітей з аутистичним спектром, соціальної та психологічної адаптації вихованців інтернатів тощо.