Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Наукова діяльність

Філологічний факультет Донецького національного університету впродовж понад семи десятиліть формувався як базова складова гуманітарної освіти і науки Донеччини, а з осені 2014 року й Вінниччини — його наукові школи з власними розробками в галузі мовознавства й літературознавства відомі як в Україні, так і широко за її межами (Канада, Польща, Білорусь, Молдова, Німеччина, Словаччина, Литва, Латвія, Сербія та ін.):

  • Донецька ономастична школа (займається дослідженням різних аспектів історії та функціонування онімної лексики);
  • наукова школа «Функціональна граматика» (учасники вивчають функціонально-семантичні категорії і функціонально-семантичні поля української та інших слов’янських мов);
  • літературознавча наукова школа «Інтертекстуальність та інтерсуб’єктність у літературному творі» (науковці працюють над розробкою проблеми інтертекстуального прочитання української та світової літератури).

Будучи фаховою науковою структурою, філологічний факультет активно продукує кваліфіковані кадри, які працюють над розробкою комплексних бюджетних й ініціативних тем:

  • «Рівнева структура національно-когнітивної і національно-мовної картин світу: теоретичний і прикладний вияви»,
  • «Категорійно-лексикографічна і трансформаційно-аналогійна граматика службовості»,
  • «Функціональні й внутрішньоструктурні процеси в сучасній російській мові».

Професорсько-викладацький склад мовознавчих кафедр філологічного факультету бере участь у розробці міжнародних наукових проектів («Слов’янські прийменники у синхронії і діахронії», «Моделі слов’янських простих речень»), займається розробкою наукового проекту «Інноваційні процеси в лексиконі та граматичному ладі сучасної української мови» й актуальних проблем лінгвістики в Центрі граматичних досліджень (2001), Центрі прикладної та теоретичної лінгвістики (2013).

Керівництво факультету і кафедр здійснює реалізацію спільних наукових проектів з академічними науковими інституціями України й закордону — Інститутом мовознавства ім. О. Потебні НАН України, Інститутом літератури ім. Т. Шевченка НАН України, Інститутом української мови НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Міжнародною школою україністики тощо; підтримують зв’язок із Науковим товариством ім. Т. Шевченка, Міжнародною асоціацією україністів, Асоціацією письменників України, Національною спілкою письменників України, громадськими організаціями і міжнародними фондами (ВГО «Асоціація журналістів, видавців і мовців „Ново медіа“», МГО «Академія української преси», МГО «Міжнародний жіночий фонд» та ГО «Вісь», МГО «Академія української преси», ГО «Донецький інститут інформації», ГО «Донецький прес-клуб», «Відродження», стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, Український мовно-інформаційний фонд НАН України тощо).

Професорсько-викладацький склад філологічного факультету, із них — десять докторів наук, тридцять чотири кандидати наук, щороку бере участь у понад шістдесяти наукових заходах різного рівня — всеукраїнських, міжнародних і закордонних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах: «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», «Прикладні соціально-комунікаційні технології», «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів», «Актуальні питання сучасної психології та соціології», «Діалог мов — діалог культур. Україна і світ», «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження», «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури», «Теорія граматизації: категорійно-рівневий простір. Пріоритети германського і романського мовознавства», «Квадратура трикутника: чотири дні з Хвильовим», «Аналіз та інтерпретація тексту у світлі сучасних методологій» та багатьох ін.

Упродовж кожного навчального року філологічний факультет поповнюється низкою наукових і науково-методичних публікацій професорсько-викладацького складу: понад двісті публікацій статей і доповідей у фахових та інших українських і закордонних виданнях, близько п’ятдесяти навчально-методичних посібників, підручників, словників, довідників, до десяти наукових розвідок і монографій.