Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Періодика факультету

Актуальні проблеми української літератури і фольклору.jpg«Актуальні проблеми української літератури і фольклору»

Фаховий науковий збірник кафедри теорії та історії української і світової літератури, заснований у 1998 році. Свідоцтво про державну реєстрацію «Актуальних проблем української літератури і фольклору» — КВ № 15948-4420 Р від 27.10.2009 р., реєстрація у ДАК України — постанова № 1-05/7 від 09.06.1999 р. Науковий збірник висвітлює літературознавчі й фольклористичні питання у царині сучасної української філології. Головний редактор «Актуальних проблем української літератури і фольклору» — доктор філологічних наук, професор Віра Андріївна Просалова, відповідальний секретар — кандидат філологічних наук, доцент Олег Євгенович Соловей. На сьогодні вийшло 23 числа наукового збірника.

Лінгвістичні_студії_обкладинка32.jpg«Лінгвістичні студії / Linguistic Studies»

Наукометричний фаховий збірник наукових праць, заснований 1994 року кафедрою української мови Донецького національного університету (нині — Донецького національного університету імені Василя Стуса), від 2015 року видається кафедрою загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології. Виходить двічі на рік із накладом 500 прим.

Збірник присвячений актуальним проблемам сучасної лінгвістики та історії мови. Вміщує оглядові матеріали, презентації, рецензії на книги, інформативні нотатки з усіх аспектів мов світу. Розділи: «Теорія мови», «Актуальні проблеми морфології», «Теоретичні питання синтаксису», «Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу», «Етнолінгвістика, лінгвокультурологія та ономастика: стан і перспективи дослідження», «Історія мови» та ін.

Матеріали друкує українською, російською, англійською, польською та болгарською мовами. Розповсюджується в Україні, Польщі, Чехії, Сербії, Білорусі та ін., електронний варіант видання — в Україні, США, Канаді, Великій Британії, Німеччині тощо.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22549-12449ПР від 20.02.2017 року.

ISSN 1815-3070

Online ISSN 2308-0019

Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. — 1999. — № 4; «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. — 2009. — № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1 05/5; Наказ № 515 МОН України від 16.05.2016 р.).

Міжнародна реєстрація збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies»:

Головний редактор: доктор філологічний наук, професор, член-кореспондент НАН України А. П. Загнітко.

Редакційна колегія: Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (головний редактор) (м. Вінниця, Україна); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (веб-редактор) (м. Вінниця, Україна); Катерина Брітікова, кандидат філологічних наук (відповідальний секретар) (м. Вінниця, Україна); Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна); Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна); Олена Карпенко, доктор філологічних наук, професор (м. Одеса, Україна); Ірина Кочан, доктор філологічних наук, професор (м. Львів, Україна); Жанна Краснобаєва-Чорна, доктор філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна); Галина Лукаш, доктор філологічних наук, професор (м. Вінниця, Україна); Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна); Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна); Анатолій Приходько, доктор філологічних наук, професор (м. Запоріжжя, Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (м. Вінниця, Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (м. Вінниця, Україна); Мар’ян Скаб, доктор філологічних наук, професор (м. Чернівці, Україна); Микола Степаненко, доктор філологічних наук, професор (м. Полтава, Україна).

На сьогодні вийшло 33 випуски «Лінгвістичних студій».

Офіційний сайт збірника: http://www.linguisticstudies.org/

Довідки про видання опубліковано в «Енциклопедії сучасної України» (т. 17) та ін.

До складу редакційної ради збірника входять провідні мовознавці України та інших країн світу.

Редакційна рада: Флорій Бацевич, доктор філологічних наук, професор (м. Львів, Україна); Алеш Бранднер, доктор габілітований, професор (м. Брно, Чеська Республіка); Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (м. Київ, Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (м. Москва, Російська Федерація); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна); Станіслав Жажа, доктор габілітований, професор (м. Брно, Чеська Республіка); Ніна Клименко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (м. Київ, Україна); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (м. Гродно, Республіка Білорусь); Тетяна Космеда, доктор філологічних наук, професор (м. Познань, Республіка Польща); Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор (м. Воронеж, Російська Федерація); Чеслав Ляхур, доктор габілітований, професор (м. Ополе, Республіка Польща); Володимир Манакін, доктор філологічних наук, професор (м. Запоріжжя, Україна); Анатолій Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна); Лариса Пісарек, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща); Людмила Попович, доктор габілітований, професор (м. Бєлград, Республіка Сербія); Ігор Проценко, доктор філософії, доцент (м. Асунсьйон, Парагвай); Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (м. Могільов, Республіка Білорусь); Міхал Сарновський, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща); Світлана Соколова, доктор філологічних наук, професор (м. Київ, Україна); Пшемислав Юзвікевич, доктор філологічних наук, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща).

Контактна інформація:

[email protected] — головний редактор Загнітко Анатолій Панасович.
[email protected] — редколегія.

Граматичні студії_обкладинка3.jpg«Граматичні студії»

Збірник наукових праць, заснований 2015 року кафедрою української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету імені Василя Стуса, від 2016 року видається кафедрою загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології. Виходить один раз на рік із накладом 300 примірників. Матеріали друкує українською, англійською, німецькою, російською, польською та сербською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22547-12447 ПР від 28.02.2017 року.

ISSN 2415-8208

Збірник присвячений актуальним проблемам граматики у широкому розумінні цього терміна. Вміщує статті, оглядові матеріали та рецензії на книги. Основні розділи: «Теорія мови», «Актуальні проблеми морфології», «Теоретичні питання синтаксису», «Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць», «Словотвір: напрями, аспекти дослідження», «Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу», «Історія україністики у світі», «Ювілеї: розповіді про відомих людей», «Рецензії та анотації» та ін.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Головний редактор — доктор філологічний наук, професор, член-кореспондент НАН України А. П. Загнітко.

Редакційна колегія: Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна) (науковий редактор); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віктор Бріцин, доктор філологічних наук, професор (Україна); Анатолій Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Олена Левченко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Галина Лукаш, доктор філологічних наук, професор (Україна); Юрій Прадід, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Наталія Овчаренко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Інна Аксьонова, аспірант (технічний секретар) (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна).

На сьогодні вийшло 3 випуски збірника.

Контактна інформація:

[email protected] — головний редактор Загнітко Анатолій Панасович.

Лінгвокомпютерні_дослідження_обкладинка.JPG«Лінгвокомп’ютерні дослідження»

Збірник наукових праць кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології. У збірнику висвітлюють фундаментальні проблеми теоретичної та прикладної лінгвістики, простежують актуальні напрями автоматичного опрацювання мовної інформації, традиційного та машинного перекладу, розглядають особливості створення та використання лінгвістичних баз даних, з’ясовують особливості й тенденції сучасної лексикографії та дистанційної освіти.

Для мовознавців, лінгвістів-програмістів, викладачів вищої школи, інформатиків, аспірантів, студентів, учителів.

Головний редактор — доктор філологічний наук, професор, член-кореспондент НАН України А. П. Загнітко.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22548-12448 ПР від 01.03.2017 року.

ISSN 2307-0544

Виходить 1 раз на рік.

Редакційна рада: Загнітко Анатолій, д.філол.н., професор, член-кореспондент НАН України (науковий редактор) (Україна); Вихованець Іван, д.філол.н., професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Городенська Катерина, д.філол.н., професор (Україна); Клименко Ніна, доктор філологічних наук, професор (Україна); Соколова Світлана, д.філол.н., старший науковий співробітник (Україна); Всеволодова Майя, д.філол.н., професор (Росія); Конюшкевич Марія, д.філол.н., професор (Білорусь); Рагавцов Василь, д.філол.н., професор (Білорусь); Сарновський Міхал, д.філол.н., проф. (Польща); Пісарек Лариса, д.філол.н., професор (Польща); Андерш Йозеф, д.філол.н., професор (Чехія); Ляхур Чеслав, д.філол.н., професор (Польща); Бранднер Алеш, д.філол.н., професор (Чехія); Жажа Станіслав, д.філол.н., професор (Чехія); Попович Людмила д.філол.н., професор (Сербія).

Редакційна колегія: Демська Орися, д.філол.н., професор (Україна); Космеда Тетяна, д.філол.н. професор (Польща); Кочан Ірина, д.філол.н., професор (Україна); Селіванова Олена, д.філол.н., професор (Україна); Скаб Марія, д.філол.н., професор (Україна); Шитик Людмила, д.філол.н., доцент (Україна); Вінтонів Михайло, д.філол.н., професор (Україна); Данилюк Ілля, к.філол.н., доцент (Україна); Краснобаєва-Чорна Жанна, д.філол.н., доцент (Україна); Ситар Ганна, к.філол.н., доцент (Україна).

На сьогодні вийшло 10 чисел «Лінгвокомп’ютерних досліджень».

Контактна інформація:

[email protected] — головний редактор Загнітко Анатолій Панасович.

Методичні_студї_обкладинка.tif«Методичні студії»

Збірник науково-методичних праць кафедри української мови, заснований у 2009 році. Виходить 1 раз на рік.

У збірнику розглядаються актуальні питання сучасних технологій викладання гуманітарних дисциплін. З’ясовуються шляхи формування учителя як конкурентноспроможного фахівця за умови модернізації освітньої галузі. Простежуються сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців-гуманітаріїв. Виявляються напрями удосконалення шкільної освіти в контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України. Аналізуються соціально-педагогічний комплекс із поглибленим висвітленням теоретичних і практичних аспектів. Розкриваються етнопедагогічні засади вивчення гуманітарних дисциплін.

Видання адресоване викладачам вищої школи, вчителям загальноосвітніх шкіл та закладів альтернативної освіти, студентам, аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними педагогічними технологіями.

На сьогодні вийшло 4 випуски збірника.

Стусознавчі зошити.jpg«Стусознавчі зошити»

Науковий альманах, заснований у 2016 році. Редакційна рада — доценти кафедри теорії та історії української і світової літератури, кандидат філологічних наук Олег Євгенович Соловей і кандидат філологічних наук Ольга Василівна Пуніна. На сьогодні вийшов Зошит 1. Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціалізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю Василя Стуса.