Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Міжнародне співробітництво

На сьогодні на 8 кафедрах факультету чинні договори про співробітництво з науково-педагогічними інституціями, громадськими організаціями та підрозділами зарубіжжя. Географія укладених угод охоплює навчальні заклади Росії, Білорусі, Польщі, Чехії, Сербії, Болгарії, Казахстану, Китаю, США.

Напрями міжнародної діяльності

Співробітники кафедр беруть участь у виконанні міждержавних тем та проектів. Викладачі, аспіранти, студенти філологічного факультету є постійними учасниками міжнародних конференцій, програм, надсилають матеріали до друку в закордонних збірниках статей.

За 2013-2014 роки викладачі факультету виступили із 135 доповідями на закордонних конференціях. Географія участі співробітників кафедр охоплює заходи, проведені ВНЗ Росії, Польщі, Білорусі, Сербії, Болгарії, Казахстану, Німеччини та інших країн. Показово, що викладачі факультету беруть участь в заходах ВНЗ — партнерів факультету (конференції Кемеровського державного університету, Бєлградського університету, Південного федерального університету тощо).

Факультет у свою чергу виступає організатором міжнародних заходів. На регулярній основі функціонує міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання» (кафедра української мови і прикладної лінгвістики).

Науково-видавнича діяльність співробітників факультету також репрезентована на міжнародному рівні. На червень 2015 р. 166 наукових публікацій викладачів факультету вийшло за кордоном. Факультетське видання «Лінгвістичні студії» (кафедра української мови і прикладної лінгвістики) виходить за участі іноземних членів редакційної колегії; аналогічні зміни наразі проводяться у складі редколегії «Актуальних проблем української літератури і фольклору» (кафедра історії української літератури і фольклористики).

Викладачі філологічного факультету у 2014 році взяли участь у роботі редколегії зарубіжних видань Росії, Польщі, Чехії, Сербії — у загальній кількості 10 найменувань.

У міжнародній методичній роботі помітна діяльність окремих представників викладацького складу і їх особистий доробок. Це видання окремих підручників за кордоном (проф. Загнітко А. П.), читання в зарубіжних ВНЗ курсів та спеціальних курсів (проф. Загнітко А. П.). Завдяки зусиллям проф. Мозгунова В.В. на постійній основі здійснюється співпраця з польськими товариствами в Україні: організовано підтримуваний консульством Республіки Польщі відкритий курс польської мови.

Форми міжнародної діяльності

На сьогодні провідною формою міжнародної взаємодії залишаються наукові конференції. Друк статей у закордонних виданнях є пріоритетним заочним способом комунікації. У контексті останніх реформ і вимог ДАК до друкованих видань розвивається взаємодія викладачів у складі редколегій збірників та рецензування публікацій. Окремі кафедри (української філології і культури) залучають запрошених викладачів до читання оглядових лекцій.
Очевидним першоджерелом переважної більшості угод та заходів залишаються особисті контакти викладачів кафедр.

Окремого відзначення заслуговує така форма взаємодії як рецензування зарубіжних видань та залучення іноземних фахівців до цього процесу.