Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Напрями підготовки

Підготовка на факультеті здійснюється за такими напрямами:

«Українська мова та література»

Випускові кафедри: кафедра української мови і прикладної лінгвістики, кафедра історії української літератури і фольклористики, кафедра загального мовознавства і історії мови, кафедра теорії літератури.

Форми навчання: денна (бюджет, контракт), заочна (бюджет, контракт), прискорена (3 роки) на базі ОКР «молодший спеціаліст».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Термін навчання складає: для бакалаврів — 4 роки, для спеціалістів і магістрів — 1 рік (денна форма навчання) і відповідно 5 років і 1 рік для студентів безвідривної форми навчання; на заочній прискореній формі навчання — 2,5 роки (на базі вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») і 3 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).

За цим напрямом готують фахівців для викладацької, навчально-методичної, виховної та організаційно-управлінської діяльності у сфері освіти, науки і культури відповідно до напряму підготовки «Філологія».

Випускова кафедра української мови і прикладної лінгвістики активно співпрацює з вітчизняними і зарубіжними університетам, зокрема із Вроцлавським (Польща), Познанським (Польща), Великотирновським (Болгарія), Бєлградським (Сербія), Московським (Росія), Гродненським (Білорусь), Брненським (Чехія), Оломоуцьким (Чехія).

Випускник спеціальності може обіймати посади у галузі освіти (загальноосвітня, професійна, вища школа), науки, науково-дослідної організації, працювати учителем, референтом-перекладачем, консультантом зв’язків з громадськістю.

«Російська мова та література»

Випускові кафедри: кафедра російської мови, кафедра російської літератури, кафедра загального мовознавства і історії мови, кафедра теорії літератури.

Форми навчання: денна (бюджет, контракт), заочна (бюджет, контракт).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Термін навчання складає: денна форма навчання: для бакалаврів — 4 роки, для спеціалістів та магістрів — 1 рік. Заочна форма навчання: для бакалаврів — 5 років, для спеціалістів та магістрів — 1 рік.

За цим напрямом готують фахівців для викладацької, навчально-методичної, виховної та організаційно-управлінської діяльності у сфері освіти, науки і культури відповідно до напряму підготовки «Філологія».

Випускник спеціальності може обіймати посади у галузі освіти (загальноосвітня, професійна, вища школа), науки, науково-дослідної організації, працювати учителем, референтом-перекладачем, консультантом зв’язків з громадськістю.

«Журналістика»

Випускова кафедра: кафедра журналістики.

Форми навчання: денна (бюджет, контракт), заочна (контракт).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Мета підготовки фахівців за напрямом «Журналістика» полягає у формуванні особистості з розвинутою національною, громадською свідомістю, з високим рівнем професійної підготовки і загального культурного розвитку.

Для забезпечення навчального процесу кафедра залучає до роботи провідних журналістів-практиків.

Випускники спеціальності «Журналістика» зможуть працювати: у друкованих ЗМІ, в електронних ЗМІ, у рекламних агенціях, у видавництвах та друкарнях, референтами у державних і громадських організаціях.

Ліцензія на 2015-2016 н.р.

Спеціалітет: денна форма — 80; заочна форма — 80.

Магістратура: денна форма — 30; заочна форма — 20.

«Психологія»

Випускова кафедра: кафедра психології.

Форма навчання: денна (бюджет, контракт), заочна (контракт).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр.

За період навчання студенти отримують професійні знання, вміння, навички з різних галузей психології: загальної, вікової, педагогічної, зоопсихології, патопсихології, клінічної (медичної), експериментальної, диференціальної, соціальної, етнічної, політичної, юридичної, інженерної психології, а також психології праці, сім’ї, спорту, мистецтва, менеджменту і маркетингу, управління тощо.

Члени кафедри працюють у таких наукових галузях: психологія взаємодії людини з комп’ютером та інтернетом; психологія репродуктивного здоров’я; психологія самосвідомості людини у різних соціальних контекстах; психологія безпечної поведінки; проблеми соціального та психологічного благополуччя; психологія сім’ї; психологія впливу кіно на людину.

Випускники спеціальності «Психологія» можуть працювати: у навчальних закладах; у медичних закладах; у промисловості: психологом-менеджером; консультантом і, зокрема, приватним психологом; у владних структурах, в органах внутрішніх справ, пенітенціарних установах; у медико-психолого-педагогічних комісіях; у соціально-психологічних службах; науковими співробітниками у лабораторіях тощо.

Прикладна лінгвістика

Випускова кафедра: кафедра української мови та прикладної лінгвістики.

Форми навчання: денна (бюджет, контракт), заочна (контракт).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр. На спеціальності функціонує також перехресна магістратура для випускників ОКР «Бакалавр» філологічних і нефілологічних спеціальностей.

Прикладна лінгвістика — це мультипрофільна спеціальність, яка готує фахівців у сфері української та англійської мов, теорії реклами, комп’ютерних технологій, міжкультурних комунікацій, PR-технологій та ін.

Навчальна програма передбачає поглиблене вивчення англійської мови і підготовку студентів до рівня володіння мовою B2, опанування таких дисциплін, як теорія і практика перекладу, лінгвокультурологія, лінгвістика тексту, лінгвокраїнознавство (англійська мова) і міжкультурні комунікації, теорія реклами, актуальні питання сучасної лінгвістики, контрастивна лінгвістика (англійська, українська мови) і наукове реферування (за міжнародним стандартом), філософія мови і проблеми прикладної лінгвістики, лінгвоприкладні основи PR-менеджменту, а також циклу дисциплін з прикладної лінгвістики (корпусна лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика, автоматичне опрацювання природного мовлення та ін.). Крім того, понад 30 % дисциплін викладаються англійською мовою.

Випускник спеціальності «Прикладна лінгвістика» — це фахівець, який поєднує в собі:

 • власне-лінгвіста;
 • знавця української мови;
 • перекладача (англійська, українська мови);
 • фахівця з комп’ютерних технологій;
 • фахівця з реклами (в аспекті маркетингової діяльності);
 • PR-менеджера (менеджера із Public Relations) організацій виробничої і невиробничої сфери;
 • менеджера зі зв’язків із громадськістю організацій виробничої і невиробничої сфери (незалежного експерта і працівника відділу в організації);
 • GR-менеджера (менеджера із Government Relations) у бізнес-комунікаціях (внутрішнього фахівця у компанії і фахівця-консультанта);
 • PA-менеджера (менеджера із Public Affairs) і PA-консультанта;
 • співробітника дипломатичних служб, консульств, штабів міжнародних організацій, інформаційних і культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер;
 • співробітника вітчизняних і зарубіжних ЗМІ;
 • іміджмейкера особистості / організації;
 • консультанта із Media Management (контакти юридичних / фізичних осіб зі ЗМІ);
 • менеджера із антикризового PR;
 • промодизайнера (дизайнера реклами);
 • фахівця з наукового реферування англійською мовою за міжнародним стандартом (наукового референта);
 • викладача навчальних закладів різного типу.

«Культурологія»

Випускова кафедра: кафедра української філології і культури.

Форми навчання: денна (бюджет, контракт), заочна (контракт).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст.

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки культуролога включає курси історії світової культури, образотворчого мистецтва, музики, літератури, театру та кіно, основи сценічної мови, історії релігії, лінгвокультурології, культури України, основ іміджелогії, основи рекламної справи, Public Relations, особливостей режисури видовищних заходів, основи дизайну.

Як показує практика, попит на спеціалістів-культурологів на сучасному ринку праці досить високий. Випускник спеціальності «Культурологія» може працювати референтом, науковим консультантом з питань культури, редактором або керівником відповідних підрозділів видавництв, керувати закладами або відділами культури державних установ та інституцій, працювати в культурних представництвах України за кордоном; організовувати і здійснювати дослідження в галузі культури у співпраці із зарубіжними вченими; бути імідж-мейкером та організатором рекламних кампаній, працювати в індустрії дозвілля й розваг, у сфері шоу-бізнесу, в галузі Public Relations, реклами.​