Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедри

Кафедра української мови забезпечує науковий та навчальний процес на спеціальності «Українська мова та література». Підготовка фахівців з української мови та літератури здійснюється за усіма рівнями акредитації (ступенями освіти) — бакалаврат, спеціалітет, магістратура.

Кафедра теорії та історії української і світової літератури створена в лютому 2016 року. Здійснює освітню, методичну, науково-інноваційну, організаційну, міжнародну та виховну роботу зі спеціальностей «Українська мова і література», «Мова і література (російська)», забезпечує читання літературознавчих курсів на спеціальностях «Журналістика», «Культурологія».

Кафедра загального та прикладного мовоз​навства і слов'янської філології обслуговує спеціальності денного і заочного відділень філологічного факультету (спец. «Мова і література (російська)», «Прикладна лінгвістика») і факультету іноземних мов (спец. «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Мова і література (французька)», «Переклад»).

Кафедра псих​ології​ була створена у 2003 році у зв’язку з відкриттям на філологічному факультеті спеціальності «Психологія» (2000 р.). Майбутніх психологів готують за трьома освітніми кваліфікаційними рівнями: бакалавр психології, спеціаліст з психології, магістр психології. На кафедрі існує практика залучення до навчального процесу провідних вчених-психологів з наукових закладів і ВНЗ України.

Кафедра журна​лістики​ — випускова кафедра спеціальності «Журналістика», яка з 2001 року здійснює ліцензований набір та підготовку студентів за напрямом «бакалавр», а з 2005 року — за напрямами «спеціаліст» і «магістр». Викладачі кафедри неодноразово отримували престижні журналістські відзнаки «Золоте перо» та «Золотий мікрофон», є членами журі фахових конкурсів — як регіональних, так і всеукраїнських.​

​​Кафедра української філології і культури cтворена у травні 1995 року для викладання українознавчих дисциплін — «Українська мова» та «Українська і зарубіжна культура» — на всіх спеціальностях університету. Готує фахівців із культурології.