Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Про факультет

Філологічний факультет — найстаріший в університеті, з багатою історією та своїми давно усталеними традиціями. Наш факультет є одним із провідних наукових та освітніх центрів України в галузі української та російської філології, прикладної лінгвістики, журналістики, психології та культурології.

Ми готуємо насамперед фахівців у галузі, яку можна назвати людинознавством, оскільки саме мова, культура, психологія та інформаційна обізнаність роблять людину людиною. Якщо ви хочете почати шукати, хай і недосяжну, істину людського буття, то вам до нас. І не дивно, що серед випускників філологічного факультету є чимало відомих у нашій країні та за її межами вчених, письменників, журналістів, літературних критиків, учителів-новаторів. У 1953 році диплом із відзнакою зі спеціальності «Російська мова і література» одержав І. М. Дзюба — один із провідних українських літературознавців і культурологів, академік НАН України, Герой України, 1992-1994 рр. — міністр культури України.

З 1954 до 1959 р. студентом українського відділення був В. С. Стус, Герой України, відомий український поет, політичний в’язень, який трагічно загинув в одному з мордовських таборів. У їхніх залікових книжках, що зберігаються в університеті, — тільки відмінні оцінки. Вони брали активну участь у громадському та науковому житті. У різні роки на філологічному факультеті навчалися також відомі письменники В. І. Голобородько, О. Х. Лаврентьєва, І. О. Білий, О. Ю. Орач, Н. В. Хаткіна, професор Санкт-Петербурзького педагогічного університету К. Г. Ісупов, заслужені вчителі України М. В. Габєлев, К. І. Приходько та ін.

Факультет забезпечує фундаментальність, гнучкість гуманітарної освіти, її цінність не залежить від кон’юнктурних коливань і визнається в Україні та за кордоном.

Ми впевнені, що кожен із наших випускників потенційно — зірка першої величини. Але шлях до зірок довгий, і починати його треба з першого робочого місця. Без нього ж не залишиться ніхто з вас.

На шести кафедрах факультету працюють викладачі, значна частина яких є випускниками нашого університету. Це член-кореспондент НАН України, професор, доктор філологічних наук Анатолій Панасович Загнітко — Голова Вченої ради університету, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології. Віра Андріївна Просалова — завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури, доцент, кандидат філологічних наук. Олена Валеріївна Тараненко — завідувач кафедри журналістики. Випускниками університету також є доцент В. Д. Познанська, доцент О. Є. Соловей, доцент В. В. Краснікова, доцент К. М. Васюк, доцент С. А. Цікавий, доцент М. В. Жилін та багато інших. Для забезпечення навчального процесу, окрім штатних працівників, запрошуються також провідні наукові співробітники НАН України, вчені й викладачі з інших країн. Підготовка фахівців проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр».

На факультеті створилися й успішно функціонують кілька наукових шкіл, щорічно друкуються наукові журнали, де публікують свої дослідження не тільки викладачі, але й студенти.

Наукова робота здійснюється також згідно з угодами, укладеними з іншими вишами України, закордонними університетами-партнерами.

Факультет готує філологів, викладачів української мови і літератури, російської мови і літератури, прикладних лінгвістів, психологів, журналістів, культурологів. Випускники факультету працюють у галузі освіти та культури, засобах масової інформації, видавництвах, правоохоронних установах, комерційних структурах тощо.

На кафедрі української мови, кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, кафедрі теорії та історії української і світової літератури діє аспірантура з філології, що пройшла успішне ліцензування у 2016 році за новими вимогами чинного законодавства України. Проліцензована також була й аспірантура з психології, яка успішно працює під керівництвом професора, доктора психологічних наук О. В. Бацилєвої — завідувача кафедри психології.