Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Історія

Філологічний факультет був заснований 1937 року у складі педінституту і мав три кафедри: російської мови (завідувач — Г.І. Ріхтер), української мови із підсекцією іноземних мов (завідувач — Р.Л. Львівська), а також кафедру російської, української та зарубіжної літератур (завідувач — С.С. Гуцало). Його першим деканом у 1937 році був призначений Є.В. Волотовський. Напередодні війни деканом став В.І. Костецький, який загинув на фронті. У післявоєнні роки деканами факультету були Є.Ф. Ашмарін і Ю.Ф. Грицай.

У 50-ті роки факультет був перетворений на історико-філологічний, і його першим деканом стала доцент Людмила Олександрівна Безпалова. У наступні роки його очолювали В.Ф.Білик та І.І. Паніотов.

У 1965 році, у зв’язку з утворенням Донецького державного університету, філологічний факультет стає самостійним. У його складі було вже 11 кафедр. Першим деканом власне філологічного факультету став О.Т. Васильківський (1965-1967 рр.). У наступні роки деканами працювали Г.П. Циганенко (1967-1969; 1981-1984), А.І. Плотнікова (1969-1980), І.О. Курдюмова (1980-1981), В.П. Сидельников (1984-1986), Є.С. Отін (1982-2012), А.О. Загнітко (2012-2013).

У 1973 році від філологічного факультету відокремився факультет романо-германської філології.

У 1994 році факультетові була передана кафедра педагогіки та психології, яка раніше мала статус загальноуніверситетської.

У 1995 році для викладання на всіх спеціальностях університету дисциплін українознавчого циклу («Українська мова за професійним спрямуванням» та «Історія української культури») створюється нова кафедра української філології і культури. З 2009 року вона стала випусковою зі спеціальності «Культурологія».

У 2001 році на філологічному факультеті відкрито спеціальність «Журналістика», яка здійснює ліцензований набір та підготовку студентів за напрямом «бакалавр», а з 2005 року — за напрямами «спеціаліст» і «магістр». У 2005 році було власне засновано кафедру журналістики.

У 2003 була створена як окремий підрозділ кафедра психології, яка до цього часу існувала в межах кафедри педагогіки і психології. Створення кафедри було пов’язане з організацією спеціальності «Психологія» в Донецькому національному університеті.

У 2008 року кафедру української мови перейменовано на кафедру української мови та прикладної лінгвістики, що вмотивовано тим, що вона стала випусковою для спеціальності «Прикладна лінгвістика», відкритої 2004 року.

На факультеті відкрито аспірантуру зі спеціальностей 10.01.01 «Українська література», 10.01.02 «Російська література», 10.01.06 «Теорія літератури», 10.01.07 «Фольклористика», 10.02.01 «Українська мова», 10.02.02. «Російська мова», 10.02.15 «Загальне мовознавство»; 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство», 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою», 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», і докторантуру зі спеціальностей 10.01.01 «Українська література», 10.01.06 «Теорія літератури», 10.02.01 «Українська мова», 10.02.15 «Загальне мовознавство».

Працюють дві ради з захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук: К 11.051.10. Українська мова та загальне мовознавство (10.02.15 «Загальне мовознавство» та 10.02.01 «Українська мова») та К 11.051.11. Література (10.01.06 "Теорія літератури").​

Із 2014 року філологічний факультет продовжив свою роботу у місті Вінниця у зв’язку з тим, що Міністерством освіти і науки (наказ No 1084 від 30.09.2014 р) було прийнято рішення про переведення Донецького національного університету через складну суспільно-політичну ситуаціїю на сході України, продовження збройного конфлікту на території м. Донецьк.