Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Про факультет

​Філологічний факультет — найстаріший в університеті, з багатою історією та с​воїми давно усталеними традиціями. Наш факультет є одним із провідних наукових та освітніх центрів України в галузі української та російської філології, прикладної лінгвістики, журналістики, психології та культурології.

Ми готуємо насамперед фахівців у галузі, яку можна назвати людинознавством, оскільки саме мова, культура, психологія та інформаційна обізнаність роблять людину людиною. Якщо ви хочете почати шукати, хай і недосяжну, істину людського буття, то вам до нас. І не дивно, що серед випускників філологічного факультету є чимало відомих у нашій країні та за її межами вчених, письменників, журналістів, літературних критиків, учителів-новаторів. У 1953 році диплом із відзнакою зі спеціальності «Російська мова і література» одержав І.М. Дзюба — один із провідних українських літературознавців і культурологів, академік НАН України, Герой України, 1992-1994 рр. — міністр культури України.

З 1954 до 1959 р. студентом українського відділення був В.С. Стус, Герой України, відомий український поет, політичний в’язень, який трагічно загинув в одному з мордовських таборів. У їхніх залікових книжках, що зберігаються в університеті, — тільки відмінні оцінки. Вони брали активну участь у громадському та науковому житті. У різні роки на філологічному факультеті навчалися також відомі письменники В.І. Голобородько, О.Х. Лаврентьєва, І.О. Білий, О.Ю. Орач, Н.В. Хаткіна, професор Санкт-Петербурзького педагогічного університету К.Г. Ісупов, заслужені вчителі України М.В. Габєлев, К.І. Приходько та ін.

Факультет забезпечує фундаментальність, гнучкість гуманітарної освіти, її цінність не залежить від кон’юнктурних коливань і визнається в Україні та за кордоном.

Ми впевнені, що кожен із наших випускників потенційно — зірка першої величини. Але шлях до зірок довгий, і починати його треба з першого робочого місця. Без нього ж не залишиться ніхто з вас. Випускники факультету працюють у галузі освіти та культури, засобах масової інформації, видавництвах, правоохоронних установах, комерційних структурах тощо.

На десяти кафедрах факультету працюють викладачі, значна частина яких є випускниками нашого університету. Для забезпечення навчального процесу, окрім штатних працівників, запрошуються також провідні наукові співробітники НАН України, вчені й викладачі з інших країн. Підготовка фахівців проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». На деяких кафедрах діє аспірантура й докторантура.

На факультеті створилися й успішно функціонують кілька наукових шкіл, щорічно друкуються наукові журнали, де публікують свої дослідження не тільки викладачі, але й студенти.

Наукова робота здійснюється також згідно з угодами, укладеними з іншими вишами України, ближнього й далекого зарубіжжя.​

Факультет готує філологів, викладачів української мови і літератури, російської мови і літератури, прикладних лінгвістів, психологів, журналістів, культурологів. Випускники факультету працюють у галузі освіти та культури, засобах масової інформації, видавництвах, правоохоронних установах, комерційних структурах тощо.

На кафедрах діє аспірантура за спеціальностями: українська література, українська мова, російська література, російська мова, загальне мовознавство, фольклористика, теорія літератури, педагогіка, психологія.